Digitala bokkartor

Genom den digitala tekniken kan man bokföra sin läsning digitalt. Det är riktigt roligt och den egna (eller klassens) läsning blir synlig på ett helt annat sätt än om man skriver ner den i en anteckningsbok, vilket jag förr gjorde.

I år (2019) har jag en bokkarta där jag för in om det är manliga eller kvinnliga författare, om det är sakprosa, barn- och ungdomslitteratur eller vuxenlitteratur som jag läser. Jag skriver också in vilka av mina lästa böcker som tillhör Helmets läsutmaning (som jag är med i).


Hösten 2015 skapade jag min första bokkarta. Jag använde då precis som nu Google Maps, ett verktyg som jag tycker fungerar bra till detta ändamål. Är du själv sugen på att skapa en karta finns det ett blogginlägg, där jag visar steg för steg hur du skapar din karta. Du kan läsa mer om det här:

Skapa egna kartor i Google MapsJennys bokkarta från hösten 2015.

Från hösten 2016 och ett år framåt valde jag att bara bokföra de debutanter som jag läste. Den kartan ser ut så här:


Under 2018 bokförde jag all min bokläsning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar