söndag 14 december 2014

Att läsa är som att resa....

Just så är det med läsning. Genom böckerna kan man färdas genom öknen, i djungeln eller över havet. Man kan bli ung eller gammal. Man kan vara ett djur, en människa eller varför inte en fantasifigur. I böckerna kan man bli vad som helst, när som helst och kanske är det just det som gör läsningen till något alldeles speciellt.

Som lärare behöver man ha koll på litteraturen. Man måste veta vad barn och ungdomar läser. Man måste kunna stödja eleverna i deras litteraturval och man måste våga utmana dem och få dem att testa någonting nytt. Hur ska man då lyckas med detta? Måste man läsa allting själv. Nej, jag tror inte det. Jag försöker läsa så mycket jag bara kan och hinner med men ibland får man också ta hjälp av andra. Min hjälp är följande:

1. Bibliotekspersonalen - skolans bibliotekarie och stadsbibliotekets bibliotekarier

2. Bloggar - (då jag läser mycket för mina egna barn följer jag bokunge.se som framför allt riktar sig till barn under 8 år, bokhora.se som blandar allt från högt till lågt, http://bloggen.barnensbokklubb.se/, som lyfter fram en del ny litteratur och http://www.alltvisager.se/, som egentligen är en podcast om ungdomslitteratur)

3. Facebook - här finns många bra grupper

4. Bokcirkel - att vara med i en bokcirkel är guld värt. Här "tvingas" man läsa sådant som man aldrig skulle valt själv och väldigt ofta blir man positivt överraskad. Så härligt!

5. Kollegor - goda kollegor tipsar och delar med sig. Är man verksam på en mindre skola kan man ta hjälp av sina kollegor i det vidgade kollegiet.

6. Tidningar och deras litteratursidor - nu till jul kommer det sammanställningar över "årets böcker" i var och varannan tidning. Ta hjälp av dem och sålla fram "gobitarna".

Så ser min hjälp ut och tack vare den känner jag mig hyfsat uppdaterad när det gäller litteratur som är "inne".

tisdag 9 december 2014

Att få input till det fortsatta arbetet - Webbinarium om läsning

I januari månad tänker jag delta på ett Webbinarium som Sanoma utbildning står bakom. I fokus står bokcirkel och läsning med klasser. Genom den digitala tekniken ges oanade möjligheter. Visst är det häftigt att pedagoger från hela Sverige kan vara med vid en och samma sittning. Allt som behövs är en uppkopplad enhet.


Varför ska jag då delta på detta? Jo, jag har en plan. Tillsammans med skolans bibliotekarie, Marit Hammarland, ska mina ettor under våren få ha boksamtal utifrån Aidan Chambers modell. Att i samband med terminsstarten få input kring en litteraturundervisning som både inspirerar och ger tydliga ramar känns därför väldigt aktuellt. 

Jag kommer under våren att berätta mer om boksamtalen men också om detta webbinarium. 

torsdag 4 december 2014

Bedömning och betyg

Just nu läser jag kursen Bedömning och betyg som Karlstads universitet och Skolverket står bakom. Kursen är uppbyggd av sex moduler som man läser i sin egen takt. Vill man få ut ett intyg på att man läst kursen ska man efter de sex modulerna göra en slutuppgift.

Jag har precis hunnit igenom första modulen och efter den första delen måste jag säga att det känns bra. Flera goda idéer har jag fått med mig än så länge. Jag har samlat en del av dem här:

- Kom ihåg att göra det viktigaste bedömningsbart!

- Direkt uppföljning av undervisningen är viktig (arbeta exempelvis med Exit ticket)

- Vid feedback av en elevs arbete, tänk på att skriva med en positiv klang

- Glöm inte att låta eleverna reflektera över sitt eget lärande och sina egna mål

Dessa idéer har jag tagit med mig in i min egen undervisning och det känns riktigt bra. Genom att finslipa och korrigera det jag redan gör höjs nivån ytterligare ett snäpp och det måste ju vara det som är meningen!

söndag 30 november 2014

Fröken JE:s boktips

Nu är den klar...mina och elevernas Youtube-kanal med boktips. I dagsläget finns bara tre tips inlagda men förhoppningen är att det fylls på med fler tips under hösten och våren. Vill du redan nu ta en titt kan du antingen gå in HÄR eller kolla in länken i listen till höger (Fröken JE:s boktips).torsdag 27 november 2014

En stolt fröken....

Mina elever läser! Och inte nog med det...några av dem ska vara med i Kristianstads gymnasieskolors adventskalender, där varje lucka döljer ett boktips. Den 1 december kommer dessa killar att ge sitt tips.Jag har högläst romanen för dem och nu tipsar de om den! Så härligt.

Inte nog med att de tipsar. Idag hade jag avsatt rätt mycket tid av lektionen till läsning. Och nog läste de alltid. 13 killar satt i klassrummet och 4 killar precis utanför, alla satt med sina böcker och alla läste. Det är härligt att vara fröken en sådan här lektion.

Igår fick också samma klass möjlighet att läsa men då skulle de läsa och sedan sammanfatta det de läst med tre ord (vi kopplade det till strategin sammanfatta som vi höll på med). Förutom tre ord fick de skriva titeln och författarens namn (och sitt eget namn) på rosa post-it-lappar.
Jag har ännu inte bestämt vad nästa uppgift blir för dem. Läsa ska de få göra men vad de ska få göra med sin läsning är fortfarande lite oklart. Kanske ska alla få möjlighet att spela in ett omdöme på den bok de läst...kan ju bli en digital bank med boktips. Vi får se vad vi gör. Killarna har kanske andra tankar och idéer. 

måndag 24 november 2014

Arbetet med lässtrategierna går nu in i slutfasen

Efter de senaste veckornas arbete med de tre strategierna, Överblicka/se framåt, Ställa frågor/undra och Upptäcka/reda ut oklarheter är det nu dags att gå igenom den sista strategin, Sammanfatta. Jag tror inte att denna strategi kommer att vara så svår för eleverna.

Som vanligt kommer jag att arbeta med strategin i tre steg:
Steg 1: jag exemplifierar genom att läsa högt och göra lässtopp
Steg 2: eleverna arbetar i sina läsgrupper med en text som läses högt av mig eller av någon i gruppen
Steg 3: eleverna arbetar enskilt utifrån en text som jag högläser

Till denna strategi har jag valt att i steg 1 använda novellen Den första kärleken av Tage Danielsson. I steg 2 Väskhållaren av Ninni Holmqvist och i steg 3 romanerna Växla mord och 23 minuter. Då man kan arbeta med strategin på lite olika sätt har jag valt att ta fram tre olika läsprotokoll och eleverna kommer att få testa dem alla. Protokollen och mallen finns att nå under rubriken "Instruktioner och mallar" eller genom att klicka HÄR.


Händelse
Person
Miljö
Vad hände först?


Vad hände sedan?


Vad hände sist?
När vi väl är färdiga med alla strategier kommer eleverna att få visa att de behärskar strategierna genom en enskild uppgift. Jag har ännu inte bestämt hur denna uppgift ska se ut. Jag får helt enkelt klura lite till på den.

fredag 21 november 2014

Skrivprocessen som modell även för muntliga diskussioner

När jag läste till gymnasielärare fick jag möjlighet att läsa Skrivprocessen av Siv Strömquist och sedan dess har det här med att arbeta i en process varit en del av min lärarvardag. För mig handlar det mycket om att hjälpa eleverna komma vidare i sin utveckling. Allt de skriver ska de också få möjlighet att förbättra utifrån mina eller klasskompisarnas feedback. När jag nu arbetar med läsning både i Svenska 1 (lässtrategier) och Svenska 3 (novellkonsten och novellers uppbyggnad) känner jag att tankarna från skrivprocessen också går att föra över på de muntliga diskussioner som vi har i samband med läsningen. Hur då?, tänker du kanske. Jo, jag tänker så här.

I Svenska 1 arbetar vi med de olika lässtrategierna. Jag ger exempel på hur man använder strategin och sedan får eleverna i grupp arbeta med strategin för att sedan till slut arbeta på egen hand. Genom detta arbetssätt får eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor. Den som inte direkt kan använda en strategi får feedback och stöd från gruppen och mig i samband med att gruppen arbetar med strategin. När det sedan blir dags för varje elev att enskilt använda strategin brukar alla kunna använda den. På bilden nedan ser man några av mina elever arbeta med en novell.I Svenska 3 arbetar vi med novellkonsten och till varje nytt moment finns en flipp. Eleverna kollar på flippen och vi har en första diskussion (om t ex berättarperspektiv). De får sedan läsa en novell och då möjlighet att använda det vi pratat om och materialet från flippen i sina gruppdiskussioner. Därefter lyfter vi novellen i helklass och vi hjälper varandra att använda de nya begrepp vi lärt oss. När det sedan blir dags för nästa lektion kopplar vi alltid tillbaka till föregående. Det vi har lärt oss om t ex berättarperspektiv bygger vi vidare på samtidigt som vi för in ett något nytt att diskutera (t ex den klassiska berättarkurvan). De elever som inte riktigt fick koll från början får hjälp av gruppen och mig och när vi går vidare till ett nytt moment inom novellkonsten och novellers uppbyggnad brukar alla kunna hänga med.

Vad vill jag då ha sagt om detta. Jo, idag pratas det mycket om den formativa bedömningen. På Skolverkets sida kan man t ex läsa följande:

"En formativ bedömningsprocess kännetecknas av att målet för undervisningen tydliggörs, att information söks om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande."

Är det inte detta man gör om man arbetar med Siv Strömquists modell för skrivprocessen? Jag tänker att det är precis det man gör. Om det sedan är så att man arbetar i en process med elevernas texter eller med deras muntliga diskussioner spelar ingen roll. Arbetssättet leder förhoppningsvis till att elevernas lärande ökar och det är ju det man som lärare strävar efter. Jag vill därför slå ett slag för det processorienterade arbetssättet.

måndag 17 november 2014

Lässtrategi Upptäcka/reda ut oklarheter

Dags för lässtrategi nummer 3 i mina ettor. Vi kommer denna vecka att gå igenom hur man kan arbeta med lässtrategin Upptäcka/reda ut oklarheter. Tanken är att jag ska exemplifiera med en text från En läsande klass. Därefter ska eleverna gruppvis få arbeta med ett utdrag ur Keplers nya roman Stalker. Sista steget, att arbeta på egen hand med strategin, ska genomföras genom att jag läser ur boken Växla mord samt 23 minuter.

Som vanligt har jag tagit fram mallar och de finns att nå direkt HÄR. Man kan också hitta dem under rubriken "Mallar och instruktioner".

Arbetet med strategierna fungerar bra. Just det där att arbeta i tre steg (läraren exemplifierar, eleverna arbetar i grupper, eleverna arbetar enskilt) har visat sig vara en framgång. Alla elever hänger med i arbetet. Skulle man som elev vara sjuk hinner man ända arbeta med strategin vid åtminstone något tillfälle. Bra att ta med sig när man planerar andra arbetsområden.


onsdag 12 november 2014

Läsning och litteratur i svenska 3

Att arbeta med litteratur i svenska är så roligt. I min grupp Svenska 3 har vi precis börjat med läsning, läsvanor och litteratur. Efter en inledande övning där eleverna har fått skriva om sitt eget förhållande till läsning kommer vi nu att ge oss i kast med litteraturen. För att vi under lektionstid ska hinna läsa och diskutera har valet denna gång fallit på noveller. Vi kommer att läsa, diskutera, bearbeta och skriva. Då jag inte bara vill diskutera handlingen i novellerna utan också struktur, form och språk kommer detta att vävas in. Efter en kort inledande flipp om novellkonsten kommer ytterligare flippar att tas fram där jag presenterar t ex berättarperspektiv, hur man inleder och avslutar en novell och hur man kan arbeta med miljö- och personbeskrivningar. Till varje flipp kommer jag sedan att ha utvalda noveller som vi arbetar med för att diskutera bl a det som flippen har handlat om. Författare som Stig Dagerman, Pär Lagerkvist och John Ayvide Lindqvist står på agendan.

Då jag gillar att arbeta i flera steg kommer jag att göra det också i detta arbetsområde. Jag kommer i flipparna att presentera det vi ska fokusera på. Jag kommer sedan att låta eleverna i grupper få läsa, bearbeta och skriva. När alla känner att de behärskar det vi fokuserat på går vi vidare och arbetar enskilt. På så sätt får eleverna möjlighet till flera övningstillfällen och när det väl blir dags för bedömning borde alla kunna känna sig säkra.

Jag ser så mycket fram emot detta arbetsområde. Jag hoppas att det också faller mina elever i smaken. Om även du är lite nyfiken kan du redan nu ta dig an första flippen som ger kort information om vad en novell är Novellkonsten - en kort introduktion. Flippen finns också på min Youtube-kanal.

måndag 10 november 2014

Arbetsområde Lässtrategier går in i fas 2

Förra veckan introducerade jag arbetet med lässtrategierna i mina ettor. Första strategin, att Överblicka/se framåt, upplevde de flesta som rätt enkel. Det svåraste var att kunna motivera och förklara varför man hade förutspått en viss handling. Just det här med att förklara och motivera tror jag blir något som vi måste fortsätta arbeta med. Både enskilt och i grupp.

Efter förra veckans arbeta med lässtrategin Överblicka/se framåt är det nu dags att gå in i fas 2 och påbörja arbetet med lässtrategin Ställa frågor/undra. Till den andra lässtrategin kommer jag att använda tre olika texter, en för att exemplifiera strategin, en som eleverna ska få arbeta med i grupp och slutligen en som de ska få använda individuellt. Till mitt exempel, där jag ska exemplifiera strategin, kommer jag att använda en text från materialet En läsande klass.  När eleverna ska få arbeta i grupp kommer de att få möte novellen Fulet av John Ayvide Lindqvist. Till den individuella uppgiften möter eleverna antingen 28 minuter av James Lovegrove eller Växla mord av samme författare.Böckerna av James Lovegrove löper som en röd tråd genom vårt arbete med strategierna. De första kapitlen högläste jag under strategi ett och eleverna fick genom dem individuellt arbeta med att överblicka/se framåt. Nu ska ytterligare några kapitel läsas och utifrån dem ska eleverna få arbeta med att ställa frågor/undra.

Då eleverna i denna strategi ska få ställa frågor på tre olika nivåer har jag valt att ta fram en mall/ett läsprotokoll som går att använda till alla texter. Den finns under rubriken Mallar och instruktioner. Där kan man också hitta min "mall" för strategin ställa frågor/undra.

Det ska bli spännande att gå in i fas 2. Jag tror att denna strategi kommer att upplevas som något svårare än den förra. Att ställa frågor till texter är inte det lättaste. Många elever känner sig trygga i att besvara frågor men att själv ställa dem kan nog vara något knivigare. Vi får väl se om mina farhågor besannas!

torsdag 6 november 2014

Att arbeta vidare med den lästa litteraturen

Jag tror att man kan arbeta vidare med den litteratur man läst. Man behöver inte bara läsa, diskutera och skriva kring den. Man kan också utgå ifrån texterna när man ska arbeta med språkriktighet.

Igår fick mina elever arbeta med novellen Elda telefonkataloger och idag kommer vi att knyta an till texten men ur ett språkriktighetsperspektiv. Jag har skrivit av delar av novellen men tagit bort punkter, kommatecken och versaler. Jag har också tagit bort styckeindelningen. Nu ska eleverna få läsa mina utdrag och sätta ut det som saknas.

Jag hoppas att övningen ska leda till goda diskussioner och reflektioner kring hur man skapar en text. Vi får väl se om det blir så. För den som är intresserad av att använda mitt material finns det under fliken "Mallar och instruktioner" men också som en direktlänk HÄR.

När jag ändå är inne på mallar. Jag har tagit fram en mall för lässtrategin ställa frågor och undra. Den finns också under fliken "Mallar och instruktioner". Här kan du se en del av den.onsdag 29 oktober 2014

Projekt läsning har döpts om till arbetsområde Lässtrategier

Då har jag äntligen kommit en bit på väg i mitt arbete om läsning och lässtrategier. För att göra det tydligt för eleverna har jag valt att från och med nu kalla arbetet för arbetsområde Lässtrategier. Successivt kommer det att läggas upp material på min elev-blogg Fröken JE:s blogg och då kopplat till klasserna Sv1BA1a och SvBA1b. Det som redan nu finns att se är en kort film som är en sorts intro för mina elever. Du kan se den här Intro Lässtrategier (eller gå in via länken till höger som heter Jenny på Youtube). Det finns också en beskrivning över arbetsområde Lässtrategier.

Då jag vill att mina elever ska bli trygga i användandet av de olika strategierna har jag valt att ta fram färdiga mallar.

Då vi nästa vecka börjar med strategin Överblicka/se framåt har jag till den gjort en övergripande mall för strategin samt några läsprotokoll. Jag har också bestämt vilken litteratur vi ska använda. När jag börjar med att demonstrera strategin kommer jag att använda bilderboken Freja Dahl som älskade att dansa. När eleverna sen i grupper ska få arbeta med strategin blir det till novellen Elda telefonkataloger av John Ajvide Lindqvist. När sedan eleverna i det sista steget ska få testa strategin på egen hand blir det med hjälp av romanerna 23 minuter av James Lovegrove och Växla mord av James Lovegrove.

Under de tre stegen (demonstration av strategi, gruppvis arbete med strategi och enskilt arbete med strategi) kommer jag att högläsa all litteratur. Detta för att jag ska kunna överblicka eleverna under läsningen och se att jag har alla med mig.

Inom kort ska jag försöka lägga upp mitt material på bloggen så att den som vill kan använda det. Håll utkik!

tisdag 28 oktober 2014

Google for Education summit i Botkyrka del 2

Dag 2 inleddes med att Allison Mollica höll en kort presentation. Därefter valde jag att fortsätta gå på hennes pass och fick genomgång av Googles Sites samt lärde mig pimpa gmail. Jag försökte lyssna på Allison, följa hennes instruktioner och samtidigt testa på min egen dator. Inte helt enkelt, det må jag säga.

För att komma ihåg det jag gjorde hade jag också anteckningsprogrammet (idag blev det Word och mallen för anteckning) öppet för att skriva ner och ta skärmdumpar av de olika steg som jag genomförde.

Sites är en ny bekantskap för mig och påminner till viss del om andra bloggverktyg. Jag tror att man kan göra riktigt snygga sidor i Sites men som med allt annat krävs det då lite tid. Vi får se om jag gör något av det längre fram i höst.

När det gäller gmail fick jag många bra tips som jag ska använda mig utav. Jag har bl a lagt till en tilläggsfunktion som gör att jag kan skapa filter dit utvalda avsändares mail hamnar. På så sätt får jag bättre struktur över min inkorg och det är ju aldrig fel.

Att få möjlighet att under två dagar förkovra mig i google känns lyxigt. Det finns så mycket man kan göra med bara några enkla knapptryck. När jag nu lämnar Botkyrka och Google summit gör jag det med en hel hög med idéer som bara väntar på att få realiseras i min undervisning på Wendesgymnasiet.

måndag 27 oktober 2014

Google for Education summit i Botkyrka

I dagarna två hålls Sweden Google for Education Summit i Botkyrka. Jag finns på plats för att nätverka, workshopa och insupa goda idéer.


Efter första dagen är jag nöjd. Jag har fått höra Dan Leighton prata om vikten av att skapa en öppen kultur. Jag har fått testa Google Classroom genom att under en timme vara elev hos Ben Rouse. Jag har också fått lära mig mer om google docs genom att under tre pass närvara när Allison Mollica presenterade googles Dokument, Presentation, Teckning och Formulär.


Det jag gillade allra bäst med dagen var Mollicas pass, då jag fick vara aktiv och själv testa de olika funktionerna. Jag fick med mig många bra tips och flera av dem kommer jag att försöka använda i min egen undervisning. Till exempel: Varför inte använda Formulär när jag ska arbeta med lässtrategier? Jag kan enkelt skriva in en vald text under enkätens rubrik och sedan till texten ställa frågor. Eller varför inte använda en film från Youtube i en enkät och till denna lägga till frågor? Googles Formulär behöver ju inte bara användas till traditionella enkäter.

Det som har slagit mig idag är att oavsett vad vi gör i vår undervisning får vi aldrig glömma bort att lyfta MÅLET. Vad är det vi ska uppnå? Vilka förmågor är det vi ska arbeta med? Hur kan vi göra detta på bästa sätt utifrån den elevgrupp vi har? Detta var också något som Allison Mollica poängterade.

Jag ser med spänning fram emot morgondagen och hoppas att den ska bjuda på lika mycket matnyttigt som denna dag gjort.

torsdag 23 oktober 2014

Stafettskrivning

Under två dagar har min ena etta fått arbeta med stafettskrivning. Det har varit en lyckad övning på alla sätt. Eleverna har varit mycket intresserade och engagerade och alla har varit aktiva från det att lektionerna har börjat till dess att de slutat. 

Förutom att vi har haft roligt har vi också lyckats beröra flera olika förmågor genom en enkel uppgift. Kanske kan det vara något även för dig att testa? Här följer en kort beskrivning av arbetsgången:

1. Det började med att jag delade in klassen i grupper (5 i varje grupp). Alla i gruppen skrev hela tiden och då med ett på förhand bestämt innehåll. Varje skrivdel varade i 2 minuter.
2. Efter de första två minuterna skickades pappret vidare till den som satt bredvid. Alla fick då läsa igenom det som var skrivet och därefter sattes en ny 2-minutersperiod igång. Även denna gång med ett på förhand bestämt innehåll. Efter två minuter skickades pappret vidare till den som satt bredvid och så fortsatte det 7 gånger.
3. När skrivandet var klart fick grupperna sätta sig och läsa igenom de texter som gruppen producerat. De två texter som gruppen tyckte var bäst valdes ut och gruppen satte tillsammans titlar på dem.
4. Efter detta började lektionen lida mot sitt slut. En övning med Exit pass genomfördes. Eleverna fick ut post-it-lappar och på dem skulle var och en svara på frågan "Vad tycker du om dagens lektion? Varför?". Lapparna satte de sedan upp på dörren när de gick ut från klassrummet.
5. Nästa lektion inleddes med en kort återkoppling till föregående lektion. Jag bad alla fundera över följande. "Vilken text tycker du bäst? Varför?
6. Jag läste upp alla 6 texter högt.
7. Efter högläsningen ställde jag på nytt frågan om vilken text som var bäst och varför? Jag öppnade Voto.se som jag redan tidigare hade förberett och eleverna fick rösta samtidigt som svaren visades på tavlan.
8. Vi diskuterade därefter varför just denna text vunnit. Jag läste sedan upp den vinnande texten på nytt.
9. Härefter fick alla elever en övning "2 stjärnor och 1 önskan" (lyft fram två bra saker i den text du tyckte bäst om och lyft fram en sak som du tycker kan förbättras/utvecklas). Alla skrev ner sina svar.

Ungefär så arbetade vi under två lektioner och under dessa två lektioner har eleverna alltså varit oerhört aktiva. Vilka förmågor har vi då tränat? Jo, den kommunikativa förmågan, förmågan att hantera information, analysförmågan, den begreppsliga förmågan och den metakognitiva förmågan. Ja, alla de förmågor som finns inom "The Big Five". Och resultatet då, texterna, hur blev de? Man kan nog säga att de tydligt speglar vad pojkar i 16-års åldern tänker på och med de orden får du som läsare skapa din egen bild:-)

onsdag 22 oktober 2014

Projekt Läsning fortsätterDå har jag börjat samla mina tankar kring hur jag ska arbeta med läsning och lässtrategier i höst. För att få det överskådligt för mig själv har jag valt att göra en kort film i Videoscribe (app till paddan). Just det där att tvinga sig själv att skriva ner sina tankar tror jag är bra. Det behöver inte vara i en app eller på dator. Det går lika bra att skriva på papper med en helt vanlig penna. Det viktiga är ATT man gör det. Hur man gör det spelar mindre roll.

För den som är intresserad av att se hur jag tänker kring det här med lässtrategier kommer här en länk Lässtrategier för gymnasiet

lördag 18 oktober 2014

Projekt Läsning

Då var det dags att börja planera för projekt Läsning. Jag har sedan jag tillträdde min tjänst i oktober haft tankar på att få in mer litteratur i undervisningen. Jag har läst en del böcker om läsning bl a Tala om böcker: boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet av Lena Kjersén Edman, Läsa högt: en bok om högläsningens förtrollande verkan av Mem Fox och Läsdidaktik - efter den första läsinlärningen av Astrid Roe. Jag har också gått igenom materialet till "En läsande klass" (ELK).

Efter att ha läst och funderat har jag kommit fram till att jag ska försöka omsätta de lässtrategier som lyfts fram i "En läsande klass" till gymnasiet och under ett antal veckor gå igenom de olika lässtrategierna (en strategi per vecka). För att det ska bli tydligt för eleverna kommer jag att inleda med att högläsa en bilderbok och utifrån bilderboken gå igenom strategin. När jag och eleverna kommit så långt ska eleverna i grupper få arbeta med varje strategi för att sedan på egen hand få utforska lässtrategin. Vi kommer att använda bilderböcker, noveller och kanske också någon kortare roman. Förutom att arbeta med strategierna kommer vi att använda den litteratur vi läser för att exemplifiera genrer, diskutera vissa skönlitterära begrepp och arbeta med språkriktighet.

I dagsläget har jag inte bestämt vilka bilderböcker jag ska använda mig utav vid de inledande presentationerna av strategierna. Kanske blir det någon bilderbok om Kivi och kanske blir det Freja Dahl som älskade att dansa. Jag har inte heller bestämt om jag till varje strategi ska göra en kort film. Detta måste jag fundera vidare över. Oavsett hur det blir är i alla fall tanken att allt mitt material kommer att göras tillgängligt för den som vill använda det.

torsdag 16 oktober 2014

Fel, fel, fel eller tänk om, tänk rätt!

Idag blev det fel, fel, fel och det var absolut inte meningen. Med min ena klass skulle jag köra en snabbrepetition på det här med referatteknik. Vi kollade på mitt klipp Referatteknik med Fröken JE och det gick bra. Jag följde upp klippet med frågor kring referat, citat och referatmarkörer. Eleverna fick sedan ut en artikel som de skulle läsa och referera och det var då det började gå fel. En del kom igång med läsningen, andra inte. Av de som kom igång med läsningen var det endast ett fåtal som sedan kunde skriva ett referat. Flertalet lyckades alltså inte lösa uppgiften.

Som pedagog kan man då fråga sig, vad var det som hände? Och gärna också, vad skulle jag gjort annorlunda? Jag avslutade lektionen och gick på lunch. Då började jag tänka. Det verkade som eleverna hade hyfsad koll på vad ett referat är. De flesta kunde också ange referatmarkörer och de visste vad källa var. De hade alltså koll på de olika begreppen. Det som de däremot inte kunde var att omsätta mitt filmklipp (och de olika begreppen) till praktisk handling. De kunde inte skriva ett eget referat.

Jag började spåna. Kanske skulle jag efter filmen läsa en artikel högt och sedan tillsammans med klassen skriva olika exempel på en inledning på ett referat.
Därefter skulle jag och klassen kunna ge exempel på referatmarkörer från den lästa texten. När vi kommit så långt skulle jag kunna be dem skriva ett referat på den artikel jag läst högt. De hade då stöd från våra gemensamma exempel på inledningar och referatmarkörer.

Jag skrev ner mina tankar och kände att det här kan nog fungera. Efter lunch testade jag mitt upplägg och ja, det fungerade. Eleverna fick stöd av:

1. filmklippet om referatteknik
2. min högläsning av artikeln
3. våra gemensamma inledningar uppskrivna på tavlan
4. våra exempel på referatmarkörer uppskrivna på tavlan


Som pedagog gäller det att våga ta ett steg tillbaka och reflektera över sin undervisning. Genom reflektionen kan man se nya saker. Fel, fel, fel blir tänk om, tänk rätt!
fredag 10 oktober 2014

Jenny på Youtube

Jag tror på att samla saker på ett och samma ställe. I den digitala världen finns olika samlingsplatser. När det gäller sidor på nätet samlar jag dem i Pearltrees. Suveränt redskap att använda när man hittar bra saker på Internet och vill komma ihåg dem även framöver.

Även Youtube har den här funktionen. Jag har valt att skapa en egen kanal och tanken är att samla alla mina filmer här. Just nu är sidan lite tom men den kommer under läsåret att växa sig större. Kolla gärna in Jenny på Youtube.  

onsdag 8 oktober 2014

Reflektionsövningar för att ta tempen på lektionen


Att lära sig reflektera är viktigt, tycker jag. Jag har därför avslutat en del av mina lektioner denna vecka med olika reflektionsövningar. Igår lät jag en klass få svara på en fråga kopplat till lektionens innehåll. De fick svara mellan 1 och 5, där 1 var kass och 5 superbra. När alla fått frågan bad jag dem blunda, sträcka upp en hand och sedan så många fingrar som de tyckte stämde in på lektionen. När jag fått en överblick fick alla ta ner sina händer och titta igen. Några i klassen fick då svara på VAD det var som gjorde att de svarat som de svarat (utan att avslöja hur många fingrar de hållit upp). Enkel övning som inte tar många minuter att genomföra.

Idag var det dags för nästa reflektionsövning. En klass fick avsluta sin lektion med exit pass. Denna gång med utgångspunkt från frågan, vad har du lärt dig idag? Resultatet kan du se på bilden ovan.

Vad är då exit pass? Det är en sorts utvärdering som hjälper till att se om alla förstått syftet med lektionen och de moment som arbetats med. Då dagens lektion var en introduktion till bloggen och därefter till arbetsområdet språksociologi känns det som om de flesta hade hängt med. För fyra av eleverna var det också första mötet med mig och det syns att det är det som fastnat hos dem. Samtidigt kan jag se att en av eleverna skrivit INGET. Hur ska jag förhålla mig till det? Vad kan jag förändra till nästa gång så att alla upplever att de lärt sig något?

Även exit pass är lätt att genomföra. Eleverna fick post it-lappar och när de hade svarat på min fråga fick de sätta sin lapp på klassrumsdörren på vägen ut från lektionen. Även här en övning som endast tar några minuter att genomföra.

söndag 5 oktober 2014

Första flippen gjord

För en vecka sedan skrev jag att jag skulle göra min första flipp i screencast-o-maticpowtoon eller videoscribe. Det var då det...innan jag egentligen hade hunnit testa de olika lite mer ingående. Idag kan jag istället säga att ja, jag har gjort min första flipp men nej, inte i något av de tre jag trodde. Istället har jag använt mig utav quickcast för att göra en skärminspelning.

Det var inte helt lätt att göra flippen. I quickcast får man endast hålla på i tre minuter och oj, vad tiden går fort. Jag fick göra om samma film 5 gånger innan jag fick med det mest väsentliga. Jag har dock insett att man inte kan vara perfektionist när man flippar. Då blir man nog aldrig klar med någonting. För att vara första försöket är jag nöjd. I min flipp Välkommen till Fröken JE:s blogg får eleverna lära sig 3 saker - hur man hittar till bloggen, hur man hittar till sin klass inlägg och hur man kan lägga in en kommentar. Titta gärna på den! Du kan också kolla in bloggen via Fröken JE:s blogg

Nästa gång jag flippar och ska göra en skärminspelning tror jag att jag ska testa Mac:s eget program QuickTime Player. Vi får väl se om det blir så eller inte!

Imorgon väntar mina första lektioner och som jag längtar. Allt är förberett så nu kör vi!

söndag 28 september 2014

Första mötet...

Om en vecka är det dags för mig att på nytt gå in i rollen som lärare. Det var några år sedan sist, då jag de senaste åren arbetat som skolledare. Jag ser verkligen fram emot mitt nya arbete och jag tycker det ska bli så skoj att få möta mina elever. De senaste veckorna har inneburit mycket litteraturläsning för mig och inte minst litteratur kopplat till IKT och den digitala tekniken. På bilden ses två av de senast lästa böckerna (plus en del andra böcker som jag läst).


Jag har funderat mycket på hur jag ska få till mitt första möte med eleverna och jag har också tänkt mycket kring hur jag ska presentera mig och bloggen vi ska arbeta med. Efter att ha läst många intressanta inlägg på andras bloggar har jag bestämt mig för att ha flera halvfärdiga meningar med mig och alla elever ska sedan få ta del av dessa och fylla på med det som gäller just dem. Det kan t ex stå "Min favoritglass är..." eller "På internet brukar jag..." (se bilden ovan). Tanken är att jag börjar och att sedan eleverna fortsätter. Detta ska göras muntligt.

För att presentera bloggen ska jag använda mig av en flipp gjord antingen i Screencast-o-maticVideoscribe eller i Powtoon. Jag har ännu inte bestämt mig för form. Jag kommer också att be alla elever att gå in på sin klassida på bloggen och där kommer att ligga en första instruktion..."Presentation av sitt alias". Alla elever ska få ett alias som de kan använda för alla inlägg på bloggen.