Läsande lärare
Under 2018 började jag använda tröjor med trycket Läsande lärare. Jag gjorde det för att synliggöra att jag läser och att det är viktigt att läsa när man arbetar som lärare. Många gillade min idé och efterfrågan på tröjor har varit stor. Jag har därför valt att trycka upp tröjor med denna text. De finns numera till försäljning. Mer information hittar du på min hemsida www.jennyedvardsson.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar