lördag 16 maj 2020

Novellsamtal under distansundervisning

Jag arbetar på gymnasiet och har alltså under ett par månaders tid haft distansundervisning. Jag tycker det går bättre och bättre och att jag efterhand lär mig hur jag ska strukturera och organisera undervisningen så att eleverna får möjlighet att båda möta mig och sina klasskompisar, arbeta på egen hand och tillsammans med andra.

Under de senaste veckorna har min ena svenskgrupp fått arbeta med de fem noveller som var nominerade till Sveriges Radios novellpris. 


Jag startade upp arbetsområdet i Google Meet och hade alltså en muntlig genomgång. Allt material, länkar till novellerna och gruppernas schema (jag återkommer till detta med grupper) fanns i förväg utlagt på Google Classroom. Det gjorde att eleverna i förväg kunde läsa igenom allt i lugn och ro och också få tillfälle att under uppstartslektionen ställa frågor kring sådant de tyckte var oklart.

Syftet med arbetsområdet var att eleverna skulle få tillfälle att i grupper samtala om skönlitterära texter, ställa egna frågor till texterna men också kontinuerligt få skriva om dem. 

Klassen delades in i grupper om 4 eller 5 elever. Att jag valde att arbeta med mindre grupper var för att samtalen skulle bli givande för alla. Är man många i ett digitalt rum är det svårt att få alla att komma till tals, mycket svårare än i ett vanligt klassrum skulle jag vilja påstå. Grupperna hade "egna" schema och de läste novellerna i olika ordning. I gruppernas schema var det tydligt utskrivet vad elevernas kulle göra respektive lektion och vad de eventuellt skulle lämna in efter varje lektion. 

Under varje svensklektion hade jag samtal med en grupp. Övriga grupper fick lyssna på novellerna och skriva om dem (utifrån givna frågor). Till varje samtal skulle eleverna ha ställt egna frågor till novellerna och dessa blev samtalens utgångspunkt. Alla samtal genomfördes i Google Meet och pågick i ca 45-60 minuter. Jag hade förberett mig genom att skriva ner en del frågor kring novellerna. Några av dem tog eleverna själva upp (genom sina förberedda frågor) och andra ställde jag. Under samtalen kom det upp väldigt många olika tankar och åsikter om novellerna. Det gjorde att inget samtal var det andra likt. 

När arbetsområdet gick mot sitt slut fick eleverna välja ut den novell som de tyckte var den bästa och motivera sitt val. Här kommer några av elevernas tankar:

Det var en udda novell och ett udda slut men det behövs lite udda saker ibland tycker jag. 
Jag tycker att denna novell är den bästa jag lyssnat på. Den är både spännande och lite rolig och jag känner igen mig hos huvudpersonen Ola. 
...denna novell får en stark 8 av mig för den är väldigt spännande och man vill bara hör mer. 
Jag tycker novellen är intressant för man får veta mycket om hur Ola uppfattar världen och det gör att man själv får en annan syn på den. Ett exempel är när Ola berättar hur han tycker det mänskliga kontraktet är och när han förklarar hur annorlunda det hade varit om vi hade varit djur.  
Jag tyckte att den var bra för den kändes väldigt äkta på ett vis. Det där med att hon inte älskade sin man men ändå stannade kvar hos honom. Jag tror att det finns väldigt många i Ankis situation som stannar kvar hos någon de inte älskar.


***


I min bok Läsa och samtala om skönlitteratur - med digitala verktyg finns en del tips på hur man kan genomföra samtal både i ett vanligt klassrum och i ett digitalt sådant. 

Produktbild