måndag 24 februari 2020

PM-uppgift till Störst av allt del 2

Vilket gensvar jag fick på mitt första inlägg om PM-uppgift till romanen Störst av allthttp://jennypawendes.blogspot.com/2020/02/pm-uppgift-till-storst-av-allt.html. Många har hört av sig med önskan om att få ta del av de två andra PM-uppgifterna samt de artiklar som eleverna fick utgå ifrån vid sitt skrivande. Jag har därför valt att lägga in dem här nedan. Håll till godo!

Uppgift 2 och 3


När det gäller artiklarna är de listade under respektive uppgift.

Uppgift 1
”Jag brukade faktiskt tro på att "Kärleken övervinner allt" av Julia Mörnstedt Karlsten, publicerad 23 april 2017 i Expressen, https://www.expressen.se/gt/kronikorer/julia-mjornstedt-karlsten/jag-brukade-faktiskt-tro-pa-att-karleken-overvinner-allt/.

”Att skilja på kärlek och känslor” av Yolanda Hägg, publicerad i Bjuvs lokaltidning den 16 december 2018.

”Därför är romantik kärlekens största fiende” av Christian Staal ur veckotidningen Allas den 17 maj 2019, https://www.allas.se/relationer/darfor-ar-romantik-karlekens-storsta-fiende/138634.Uppgift 2
DN Debatt. ”Förbättra vården med hjälp av aktiv dödshjälp” av Torbjörn Tännsjö publicerad 2005-09-23 i DN, https://www.dn.se/debatt/forbattra-varden-med-hjalp-av-aktiv-dodshjalp/.

DN Debatt. ”Påvens uttalande om abort avslöjar en tveksam etik” av Torbjörn Tännsjö publicerad 2018-10-16 i DN, https://www.dn.se/debatt/paven-uttalande-om-abort-avslojar-en-tveksam-etik/.Uppgift 3
Endast romanerna Doktor Glas och Störst av alltUppgift 4
Våldets uttryck och mekanismer hämtad från Nationellt centrum för kvinnofrid, https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/valdets-uttryck-och-mekanismer/ den 20 januari 2020.

”Därför flyr inte kvinnor från våldsam relation” av Jenny Jägerfeld, publicerad i Det finns givetvis en mängd andra artiklar man kan använda. Se dessa som exempel. 


Använder du några av mina PM-uppgifter får du gärna tagga mig och/eller höra av dig och berätta hur uppgifterna mottogs av eleverna. Det är alltid spännande att få ta del av andras reflektioner och tankar.
söndag 23 februari 2020

PM-uppgift till Störst av allt

Jag har tidigare bloggat om elevernas arbete om Störst av allt och idag tänkte jag dela med mig av den slutuppgift som eleverna fick göra. Är du intresserad av att läsa de tidigare inläggen når du dem genom följande länkar:Efter elevernas önskemål läste vi romanen med lässtopp. Till varje lässtopp fick eleverna skriva en kort reflektion och sedan diskutera frågor som jag förberett samt frågor som eleverna funderade över. Diskussionerna genomfördes i smågrupper. Vill du läsa mer om hur man kan bygga upp en undervisning kring skönlitteratur och boksamtal finns exempelvis boken Läsa och samtala om skönlitteratur - med digitala verktyg. Modellerna som presenteras i den använder jag mig ofta utav.


https://www.studentlitteratur.se/#40098

Parallellt med läsningen fick eleverna även fördjupa sig i PM-skrivande. Det ska kanske nämnas att klassen läser kursen Svenska 3. Vi analyserade PM och olika typer av texter. Eleverna fick även provskriva ett PM, allt för att känna sig säkra på texttypen. 

När romanen var utläst blev det dags för slutuppgiften - att skriva ett PM. Då eleverna hade fastnat för olika saker under sin läsning valde jag att ta fram flera olika PM-uppgifter. Jag valde även att knyta an till Doktor Glas, då det finns många beröringspunkter mellan de två romanerna. Alla PM-uppgifter utgick från följande instruktion:
Därefter följde de olika PM-uppgifterna. Nedan kan du ta del av ett par av dem. 

Eleverna fick 3 timmar på sig till sitt skrivande. De hade då i förväg fått ut artiklarna och även de olika PM-uppgifterna. Det gjorde att de under lektionstid kunde fokusera på själva skrivandet. Skrivningen genomfördes i ChromEx.  


Hur brukar du avsluta elevernas romanläsning? Dela gärna med dig! 
söndag 2 februari 2020

De globala målen och lästips - Mål 1: Ingen fattigdom

Under våren kommer jag att ge boktips till FN:s globala mål (17 till antal). Jag kommer att skriva om ett mål åt gången, vilket alltså gör att jag kommer att dela med mig av totalt 17 inlägg. Jag hoppas att de ska inspirera till gemensam läsning, samtal och diskussioner. Har du fler boktips till de olika målen får du gärna skriva in dem i en kommentar.


Vad är då de globala målen? I september 2015 höll FN ett toppmöte i USA. Där och då enades man om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans ska länder världen över uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling  Målen ska vara uppnådda senast 2030. Till varje mål finns ett antal delmål, något man kan fördjupa sig i här https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/globala-malen/.


Det första målet är Ingen fattigdom och det beskrivs så här på www.globalamalen.se:

"Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Det brukar kallas för multidimensionell fattigdom. Idag lever 1,3 miljarder människor i multidimensionell fattigdom och av dessa är hälften under 18 år.

Brist på mat, sjukvård, säkerhet och rent vatten dödar tusentals människor varje dag, men det blir bättre och sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv."

Om man vill diskutera fattigdom i klassrummet finns det många böcker att ta sin utgångspunkt i. Här följer några förslag:

Elin Johanssons och Ellen Ekmans två böcker Veckan före barnbidraget och Hemma hela sommaren
Monica Zak Alex Dogboy
Emma Granholm Liv & Lovisa
Laura Fitinghoff Frostmobarnen
Martha Sandwall-Bergström Kulla-Gulla
Jo Salmsom Tam tiggarpojken
Angie Thomas The Hate U Give
Siobhan Dowd Ett hastigt rent rop
Bali Rai Ju hårdare du faller
Chen Zhiyuan Allra bästa julen 
Gustav Cederlund Jag är pank, sa pappa
Angeli Sjöström Hederberg & Caroline Sellstone Annalisa och födelsedagspresenten