onsdag 29 oktober 2014

Projekt läsning har döpts om till arbetsområde Lässtrategier

Då har jag äntligen kommit en bit på väg i mitt arbete om läsning och lässtrategier. För att göra det tydligt för eleverna har jag valt att från och med nu kalla arbetet för arbetsområde Lässtrategier. Successivt kommer det att läggas upp material på min elev-blogg Fröken JE:s blogg och då kopplat till klasserna Sv1BA1a och SvBA1b. Det som redan nu finns att se är en kort film som är en sorts intro för mina elever. Du kan se den här Intro Lässtrategier (eller gå in via länken till höger som heter Jenny på Youtube). Det finns också en beskrivning över arbetsområde Lässtrategier.

Då jag vill att mina elever ska bli trygga i användandet av de olika strategierna har jag valt att ta fram färdiga mallar.

Då vi nästa vecka börjar med strategin Överblicka/se framåt har jag till den gjort en övergripande mall för strategin samt några läsprotokoll. Jag har också bestämt vilken litteratur vi ska använda. När jag börjar med att demonstrera strategin kommer jag att använda bilderboken Freja Dahl som älskade att dansa. När eleverna sen i grupper ska få arbeta med strategin blir det till novellen Elda telefonkataloger av John Ajvide Lindqvist. När sedan eleverna i det sista steget ska få testa strategin på egen hand blir det med hjälp av romanerna 23 minuter av James Lovegrove och Växla mord av James Lovegrove.

Under de tre stegen (demonstration av strategi, gruppvis arbete med strategi och enskilt arbete med strategi) kommer jag att högläsa all litteratur. Detta för att jag ska kunna överblicka eleverna under läsningen och se att jag har alla med mig.

Inom kort ska jag försöka lägga upp mitt material på bloggen så att den som vill kan använda det. Håll utkik!

tisdag 28 oktober 2014

Google for Education summit i Botkyrka del 2

Dag 2 inleddes med att Allison Mollica höll en kort presentation. Därefter valde jag att fortsätta gå på hennes pass och fick genomgång av Googles Sites samt lärde mig pimpa gmail. Jag försökte lyssna på Allison, följa hennes instruktioner och samtidigt testa på min egen dator. Inte helt enkelt, det må jag säga.

För att komma ihåg det jag gjorde hade jag också anteckningsprogrammet (idag blev det Word och mallen för anteckning) öppet för att skriva ner och ta skärmdumpar av de olika steg som jag genomförde.

Sites är en ny bekantskap för mig och påminner till viss del om andra bloggverktyg. Jag tror att man kan göra riktigt snygga sidor i Sites men som med allt annat krävs det då lite tid. Vi får se om jag gör något av det längre fram i höst.

När det gäller gmail fick jag många bra tips som jag ska använda mig utav. Jag har bl a lagt till en tilläggsfunktion som gör att jag kan skapa filter dit utvalda avsändares mail hamnar. På så sätt får jag bättre struktur över min inkorg och det är ju aldrig fel.

Att få möjlighet att under två dagar förkovra mig i google känns lyxigt. Det finns så mycket man kan göra med bara några enkla knapptryck. När jag nu lämnar Botkyrka och Google summit gör jag det med en hel hög med idéer som bara väntar på att få realiseras i min undervisning på Wendesgymnasiet.

måndag 27 oktober 2014

Google for Education summit i Botkyrka

I dagarna två hålls Sweden Google for Education Summit i Botkyrka. Jag finns på plats för att nätverka, workshopa och insupa goda idéer.


Efter första dagen är jag nöjd. Jag har fått höra Dan Leighton prata om vikten av att skapa en öppen kultur. Jag har fått testa Google Classroom genom att under en timme vara elev hos Ben Rouse. Jag har också fått lära mig mer om google docs genom att under tre pass närvara när Allison Mollica presenterade googles Dokument, Presentation, Teckning och Formulär.


Det jag gillade allra bäst med dagen var Mollicas pass, då jag fick vara aktiv och själv testa de olika funktionerna. Jag fick med mig många bra tips och flera av dem kommer jag att försöka använda i min egen undervisning. Till exempel: Varför inte använda Formulär när jag ska arbeta med lässtrategier? Jag kan enkelt skriva in en vald text under enkätens rubrik och sedan till texten ställa frågor. Eller varför inte använda en film från Youtube i en enkät och till denna lägga till frågor? Googles Formulär behöver ju inte bara användas till traditionella enkäter.

Det som har slagit mig idag är att oavsett vad vi gör i vår undervisning får vi aldrig glömma bort att lyfta MÅLET. Vad är det vi ska uppnå? Vilka förmågor är det vi ska arbeta med? Hur kan vi göra detta på bästa sätt utifrån den elevgrupp vi har? Detta var också något som Allison Mollica poängterade.

Jag ser med spänning fram emot morgondagen och hoppas att den ska bjuda på lika mycket matnyttigt som denna dag gjort.

torsdag 23 oktober 2014

Stafettskrivning

Under två dagar har min ena etta fått arbeta med stafettskrivning. Det har varit en lyckad övning på alla sätt. Eleverna har varit mycket intresserade och engagerade och alla har varit aktiva från det att lektionerna har börjat till dess att de slutat. 

Förutom att vi har haft roligt har vi också lyckats beröra flera olika förmågor genom en enkel uppgift. Kanske kan det vara något även för dig att testa? Här följer en kort beskrivning av arbetsgången:

1. Det började med att jag delade in klassen i grupper (5 i varje grupp). Alla i gruppen skrev hela tiden och då med ett på förhand bestämt innehåll. Varje skrivdel varade i 2 minuter.
2. Efter de första två minuterna skickades pappret vidare till den som satt bredvid. Alla fick då läsa igenom det som var skrivet och därefter sattes en ny 2-minutersperiod igång. Även denna gång med ett på förhand bestämt innehåll. Efter två minuter skickades pappret vidare till den som satt bredvid och så fortsatte det 7 gånger.
3. När skrivandet var klart fick grupperna sätta sig och läsa igenom de texter som gruppen producerat. De två texter som gruppen tyckte var bäst valdes ut och gruppen satte tillsammans titlar på dem.
4. Efter detta började lektionen lida mot sitt slut. En övning med Exit pass genomfördes. Eleverna fick ut post-it-lappar och på dem skulle var och en svara på frågan "Vad tycker du om dagens lektion? Varför?". Lapparna satte de sedan upp på dörren när de gick ut från klassrummet.
5. Nästa lektion inleddes med en kort återkoppling till föregående lektion. Jag bad alla fundera över följande. "Vilken text tycker du bäst? Varför?
6. Jag läste upp alla 6 texter högt.
7. Efter högläsningen ställde jag på nytt frågan om vilken text som var bäst och varför? Jag öppnade Voto.se som jag redan tidigare hade förberett och eleverna fick rösta samtidigt som svaren visades på tavlan.
8. Vi diskuterade därefter varför just denna text vunnit. Jag läste sedan upp den vinnande texten på nytt.
9. Härefter fick alla elever en övning "2 stjärnor och 1 önskan" (lyft fram två bra saker i den text du tyckte bäst om och lyft fram en sak som du tycker kan förbättras/utvecklas). Alla skrev ner sina svar.

Ungefär så arbetade vi under två lektioner och under dessa två lektioner har eleverna alltså varit oerhört aktiva. Vilka förmågor har vi då tränat? Jo, den kommunikativa förmågan, förmågan att hantera information, analysförmågan, den begreppsliga förmågan och den metakognitiva förmågan. Ja, alla de förmågor som finns inom "The Big Five". Och resultatet då, texterna, hur blev de? Man kan nog säga att de tydligt speglar vad pojkar i 16-års åldern tänker på och med de orden får du som läsare skapa din egen bild:-)

onsdag 22 oktober 2014

Projekt Läsning fortsätterDå har jag börjat samla mina tankar kring hur jag ska arbeta med läsning och lässtrategier i höst. För att få det överskådligt för mig själv har jag valt att göra en kort film i Videoscribe (app till paddan). Just det där att tvinga sig själv att skriva ner sina tankar tror jag är bra. Det behöver inte vara i en app eller på dator. Det går lika bra att skriva på papper med en helt vanlig penna. Det viktiga är ATT man gör det. Hur man gör det spelar mindre roll.

För den som är intresserad av att se hur jag tänker kring det här med lässtrategier kommer här en länk Lässtrategier för gymnasiet

lördag 18 oktober 2014

Projekt Läsning

Då var det dags att börja planera för projekt Läsning. Jag har sedan jag tillträdde min tjänst i oktober haft tankar på att få in mer litteratur i undervisningen. Jag har läst en del böcker om läsning bl a Tala om böcker: boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet av Lena Kjersén Edman, Läsa högt: en bok om högläsningens förtrollande verkan av Mem Fox och Läsdidaktik - efter den första läsinlärningen av Astrid Roe. Jag har också gått igenom materialet till "En läsande klass" (ELK).

Efter att ha läst och funderat har jag kommit fram till att jag ska försöka omsätta de lässtrategier som lyfts fram i "En läsande klass" till gymnasiet och under ett antal veckor gå igenom de olika lässtrategierna (en strategi per vecka). För att det ska bli tydligt för eleverna kommer jag att inleda med att högläsa en bilderbok och utifrån bilderboken gå igenom strategin. När jag och eleverna kommit så långt ska eleverna i grupper få arbeta med varje strategi för att sedan på egen hand få utforska lässtrategin. Vi kommer att använda bilderböcker, noveller och kanske också någon kortare roman. Förutom att arbeta med strategierna kommer vi att använda den litteratur vi läser för att exemplifiera genrer, diskutera vissa skönlitterära begrepp och arbeta med språkriktighet.

I dagsläget har jag inte bestämt vilka bilderböcker jag ska använda mig utav vid de inledande presentationerna av strategierna. Kanske blir det någon bilderbok om Kivi och kanske blir det Freja Dahl som älskade att dansa. Jag har inte heller bestämt om jag till varje strategi ska göra en kort film. Detta måste jag fundera vidare över. Oavsett hur det blir är i alla fall tanken att allt mitt material kommer att göras tillgängligt för den som vill använda det.

torsdag 16 oktober 2014

Fel, fel, fel eller tänk om, tänk rätt!

Idag blev det fel, fel, fel och det var absolut inte meningen. Med min ena klass skulle jag köra en snabbrepetition på det här med referatteknik. Vi kollade på mitt klipp Referatteknik med Fröken JE och det gick bra. Jag följde upp klippet med frågor kring referat, citat och referatmarkörer. Eleverna fick sedan ut en artikel som de skulle läsa och referera och det var då det började gå fel. En del kom igång med läsningen, andra inte. Av de som kom igång med läsningen var det endast ett fåtal som sedan kunde skriva ett referat. Flertalet lyckades alltså inte lösa uppgiften.

Som pedagog kan man då fråga sig, vad var det som hände? Och gärna också, vad skulle jag gjort annorlunda? Jag avslutade lektionen och gick på lunch. Då började jag tänka. Det verkade som eleverna hade hyfsad koll på vad ett referat är. De flesta kunde också ange referatmarkörer och de visste vad källa var. De hade alltså koll på de olika begreppen. Det som de däremot inte kunde var att omsätta mitt filmklipp (och de olika begreppen) till praktisk handling. De kunde inte skriva ett eget referat.

Jag började spåna. Kanske skulle jag efter filmen läsa en artikel högt och sedan tillsammans med klassen skriva olika exempel på en inledning på ett referat.
Därefter skulle jag och klassen kunna ge exempel på referatmarkörer från den lästa texten. När vi kommit så långt skulle jag kunna be dem skriva ett referat på den artikel jag läst högt. De hade då stöd från våra gemensamma exempel på inledningar och referatmarkörer.

Jag skrev ner mina tankar och kände att det här kan nog fungera. Efter lunch testade jag mitt upplägg och ja, det fungerade. Eleverna fick stöd av:

1. filmklippet om referatteknik
2. min högläsning av artikeln
3. våra gemensamma inledningar uppskrivna på tavlan
4. våra exempel på referatmarkörer uppskrivna på tavlan


Som pedagog gäller det att våga ta ett steg tillbaka och reflektera över sin undervisning. Genom reflektionen kan man se nya saker. Fel, fel, fel blir tänk om, tänk rätt!
fredag 10 oktober 2014

Jenny på Youtube

Jag tror på att samla saker på ett och samma ställe. I den digitala världen finns olika samlingsplatser. När det gäller sidor på nätet samlar jag dem i Pearltrees. Suveränt redskap att använda när man hittar bra saker på Internet och vill komma ihåg dem även framöver.

Även Youtube har den här funktionen. Jag har valt att skapa en egen kanal och tanken är att samla alla mina filmer här. Just nu är sidan lite tom men den kommer under läsåret att växa sig större. Kolla gärna in Jenny på Youtube.  

onsdag 8 oktober 2014

Reflektionsövningar för att ta tempen på lektionen


Att lära sig reflektera är viktigt, tycker jag. Jag har därför avslutat en del av mina lektioner denna vecka med olika reflektionsövningar. Igår lät jag en klass få svara på en fråga kopplat till lektionens innehåll. De fick svara mellan 1 och 5, där 1 var kass och 5 superbra. När alla fått frågan bad jag dem blunda, sträcka upp en hand och sedan så många fingrar som de tyckte stämde in på lektionen. När jag fått en överblick fick alla ta ner sina händer och titta igen. Några i klassen fick då svara på VAD det var som gjorde att de svarat som de svarat (utan att avslöja hur många fingrar de hållit upp). Enkel övning som inte tar många minuter att genomföra.

Idag var det dags för nästa reflektionsövning. En klass fick avsluta sin lektion med exit pass. Denna gång med utgångspunkt från frågan, vad har du lärt dig idag? Resultatet kan du se på bilden ovan.

Vad är då exit pass? Det är en sorts utvärdering som hjälper till att se om alla förstått syftet med lektionen och de moment som arbetats med. Då dagens lektion var en introduktion till bloggen och därefter till arbetsområdet språksociologi känns det som om de flesta hade hängt med. För fyra av eleverna var det också första mötet med mig och det syns att det är det som fastnat hos dem. Samtidigt kan jag se att en av eleverna skrivit INGET. Hur ska jag förhålla mig till det? Vad kan jag förändra till nästa gång så att alla upplever att de lärt sig något?

Även exit pass är lätt att genomföra. Eleverna fick post it-lappar och när de hade svarat på min fråga fick de sätta sin lapp på klassrumsdörren på vägen ut från lektionen. Även här en övning som endast tar några minuter att genomföra.

söndag 5 oktober 2014

Första flippen gjord

För en vecka sedan skrev jag att jag skulle göra min första flipp i screencast-o-maticpowtoon eller videoscribe. Det var då det...innan jag egentligen hade hunnit testa de olika lite mer ingående. Idag kan jag istället säga att ja, jag har gjort min första flipp men nej, inte i något av de tre jag trodde. Istället har jag använt mig utav quickcast för att göra en skärminspelning.

Det var inte helt lätt att göra flippen. I quickcast får man endast hålla på i tre minuter och oj, vad tiden går fort. Jag fick göra om samma film 5 gånger innan jag fick med det mest väsentliga. Jag har dock insett att man inte kan vara perfektionist när man flippar. Då blir man nog aldrig klar med någonting. För att vara första försöket är jag nöjd. I min flipp Välkommen till Fröken JE:s blogg får eleverna lära sig 3 saker - hur man hittar till bloggen, hur man hittar till sin klass inlägg och hur man kan lägga in en kommentar. Titta gärna på den! Du kan också kolla in bloggen via Fröken JE:s blogg

Nästa gång jag flippar och ska göra en skärminspelning tror jag att jag ska testa Mac:s eget program QuickTime Player. Vi får väl se om det blir så eller inte!

Imorgon väntar mina första lektioner och som jag längtar. Allt är förberett så nu kör vi!