onsdag 8 oktober 2014

Reflektionsövningar för att ta tempen på lektionen


Att lära sig reflektera är viktigt, tycker jag. Jag har därför avslutat en del av mina lektioner denna vecka med olika reflektionsövningar. Igår lät jag en klass få svara på en fråga kopplat till lektionens innehåll. De fick svara mellan 1 och 5, där 1 var kass och 5 superbra. När alla fått frågan bad jag dem blunda, sträcka upp en hand och sedan så många fingrar som de tyckte stämde in på lektionen. När jag fått en överblick fick alla ta ner sina händer och titta igen. Några i klassen fick då svara på VAD det var som gjorde att de svarat som de svarat (utan att avslöja hur många fingrar de hållit upp). Enkel övning som inte tar många minuter att genomföra.

Idag var det dags för nästa reflektionsövning. En klass fick avsluta sin lektion med exit pass. Denna gång med utgångspunkt från frågan, vad har du lärt dig idag? Resultatet kan du se på bilden ovan.

Vad är då exit pass? Det är en sorts utvärdering som hjälper till att se om alla förstått syftet med lektionen och de moment som arbetats med. Då dagens lektion var en introduktion till bloggen och därefter till arbetsområdet språksociologi känns det som om de flesta hade hängt med. För fyra av eleverna var det också första mötet med mig och det syns att det är det som fastnat hos dem. Samtidigt kan jag se att en av eleverna skrivit INGET. Hur ska jag förhålla mig till det? Vad kan jag förändra till nästa gång så att alla upplever att de lärt sig något?

Även exit pass är lätt att genomföra. Eleverna fick post it-lappar och när de hade svarat på min fråga fick de sätta sin lapp på klassrumsdörren på vägen ut från lektionen. Även här en övning som endast tar några minuter att genomföra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar