tisdag 24 maj 2016

Aktivera och engagera dina elever - några IKT-tips

Så här i slutet på terminen börjar många längta efter sommarlov. Då kan det vara bra att skapa lektioner där elevernas aktiveras och engageras. I det här inlägget kommer jag att lyfta tre olika IKT-tips som du kan använda med dina elever i din dagliga undervisning. Alla tre är gratis!

Vi börjar med tips ett, Kahoot. Jag vet att jag tidigare nämnt detta men nu är det dags igen. Kahoot är roligt och elevaktiverande och det används för att skapa quiz. Du kan följa upp ett arbetsområde, du kan köra glostest eller så stämmer du av hur eleverna följt med i nutidsorienteringen. Du kan låta eleverna besvara frågorna individuellt eller så kan du använda dig av den nya funktionen där eleverna tävlar i lag. Här finns en enkel manual för hur man skapar lag-kahoot. För att få höga poäng ska du välja rätt svar och göra det på så kort tid som det bara är möjligt. Efter varje fråga kan du se vilka elever som svarat rätt snabbast och när alla frågor är besvarade kan du dra ner elevernas svar och använda dig utav dem för att följa upp elevernas lärande.

I Kahoot kan du välja att själv skapa frågor men du kan också välja frågor som andra redan skapat. Det finns en uppsjö av frågesporter att välja mellan. Har du inte testat Kahoot tycker jag att du ska göra det.

Nästa tips är Quizlet. Även det är något som jag tidigare nämnt. I Quizlet kan du arbeta med ord och begrepp och eleverna kan få möjlighet att arbeta individuellt, i par eller i grupper. De funktioner som jag framför allt nyttjar är flashcard (begreppskort), Scatter (memory) och Gravity (spel). Även i Quizlet kan du skapa egna flashcards eller så kan du använda sådana som andra skapat. Du kan lägga in text och bild eller bara text. Fördelen med Quizlet är att det finns talsyntes inbyggd så texten som finns kan bli uppläst. För att aktivera eleverna kan du låta dem skapa egna flashcards genom att använda funktionen "Create a study set". Hur smidigt som helst.

Vill du låta eleverna arbeta med Quizlet i grupp och samtidigt få till ett tävlings- eller spelmoment ska du nytta Quizlet live. Här finns en enkel beskrivning över hur det fungerar.

Det tredje tipset är whiteboard.fi, som ger dig möjlighet att låta eleverna arbeta med egna mini whiteboards i klassrummet. Allt som behövs är att du skapar en klass på sidan (New class) och sedan ber du eleverna gå till whiteboard.fi och välja "Join class".  De fyller i den kod som du fått för ditt klassrum. Du kan nu skapa frågor som eleverna besvara individuellt och du ser i realtid hur var och en svarar. Bra om du snabbt vill följa upp elevernas lärande. Även här kan du ju skapa frågesporter men du gör det direkt på plats i klassrummet. Via filmen nedan får du en inblick i hur whiteboard.fi fungerar.

Jag hoppas du får nytta av mina tre tips! Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar. Du får också gärna dela med dig av dina egna erfarenheter av Kahoot, Quizlet och whiteboard.fi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar