lördag 15 augusti 2015

Lägg an, skjut, sikta!

I James Nottinghams bok Utmanande undervisning lyfts frasen "Lägg an, skjut, sikta" fram. Nottingham menar att man kan använda sig av den när man ska ge sig i kast med något nytt. Man behöver inte förstå allt fullt ut för att våga utan man kan lägga an och testa (skjuta) för att sedan i efterhand korrigera (sikta). Sedan kan man på nytt igen skjuta och eventuellt göra ytterligare korrigeringar  (sikta). Detta fick jag i bokstavlig bemärkelse testa i onsdags. Jag höll för första gången ett salongsgevär i min hand och fick skjuta på en skjutbana. Det var inte lätt men det var oerhört roligt.

Foto: Maria Patriksson
Just det där att våga testa, att ibland kasta sig ut i det okända, är för många svårt och jobbigt. Många vill känna sig säkra innan de ger sig i kast med något. Så  är det bara. Jag ser det hos en del av mina elever. Vet de inte vad som förväntas av dem vill de inte göra något. 

Under det här läsåret ska jag träna dem och mig i att våga testa och försöka. 
Första försöket för eleverna blir i kursen Historia 1a1. Istället för att börja traditionellt med att gå igenom kursen, kunskapskraven och centrala begrepp ska eleverna först individuellt få fundera över begreppet historia. Vad är historia? De ska också få fundera över vilka områden och eller epoker de tycker är intressanta. När de gjort detta ska de få sätta sig i grupper och samtala med varandra kring det de individuellt skrivit ner. Nästa steg blir att se om det finns saker som återkommer hos flera av dem. Dessa ska i så fall skrivas ner i en enkel tabell. När grupperna är klara får de redovisa för övriga i klassen och sista steget blir sedan att vi tillsammans gör kopplingar till kursens syfte, centrala innehåll och till kunskapskraven. Genom denna inledning hoppas jag att eleverna känner delaktighet. Jag hoppas också att de ser att det går att lägga an, skjuta och sikta även om man till en början inte har full koll.


Den förmåga vi framför allt arbetar med under inledningen är det kommunikativa förmågan och den kommer under första veckan att sitta uppsatt på dörren till klassrummet.


Och jag då, vad är det jag ska testa? Jo, jag tillsammans med Marit Hammarland, Wendesgymnasiets bibliotekarie, ska spela in en podd. Vi har aldrig gjort det innan och i dagsläget har vi inte full koll men det stoppar oss inte. Podden kommer att gå under namnet "Wendespodden" och första avsnittet kommer att ha kopplingar till Kristianstads Bokfestival. Så långt har vi kommit i våra tankar. Nästa vecka väntar fortsatt arbete kring podden och jag tänker att mitt nästa inlägg kommer att handla mer om den. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar