tisdag 12 april 2016

Äntligen dags för Läslyftet för gymnasieskolan!


Till hösten startar Läslyftet för gymnasieskolan. Äntligen, säger jag! Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och skolbibliotekarier. Den bygger på kollegialt lärande.

Just nu är många skolor i gång med att organisera och planera för Läslyftet. Så är också vi. I detta inlägg tänkte jag dela med mig av våra tankar och vår organisation. Kanske kan det hjälpa andra att komma vidare i sin planering. 

På min skola har vi valt att låta ett arbetslag gå in i Läslyftet. Arbetslaget är Fordon & Transport. Det innebär att alla lärare som är kopplade till programmet ska gå, ggä-lärare likväl som karaktärsämneslärare. Utöver lärare ska också vår skolbibliotekarie delta. Att vi valt att arbeta med ett helt arbetslag är för att vi är organiserade på så sätt. Jag tillhör t ex Fordon & Transport och sitter alltså med mina kollegor i den byggnad där programmet håller till. En annan anledning är att vi ser att många av våra elever har svag läsförståelse samt behov av stöd i sitt läsande och skrivande. Genom att då låta all personal, som är knuten till samma elevgrupper, gå på en gemensam fortbildning hoppas vi givetvis se ett ökat kollegialt lärande men också att vi tillsammans hittar nya arbetssätt och verktyg för att stötta våra elever i deras lärande. En tredje anledning är att vi som tillhör detta program redan i år började arbeta gemensamt med ett Läsprojekt och Läslyftet blir därför en naturlig fortsättning på detta projekt.

I arbetslaget Fordon & Transport ingår ca 15 personer och dessa plus skolbibliotekarien kommer att fördelas i två grupper. Grupperna kommer att ha träffar parallellt men med olika handledare. Jag ska handleda den ena gruppen och en kollega från granngymnasiet ska handleda den andra gruppen. Grupperna kommer att ha tid avsatt för sina träffar och som det ser ut nu kommer träffarna att vara på tisdagar från kl 14.00. I min tjänstgöring motsvarar handledning av en grupp 10 % av en heltid. 

Vi ska i augusti ha en Kick off för att komma igång och påbörja vårt arbete och sedan drar själva träffarna igång från och med vecka 34.

Just nu funderar vi mycket över vilka moduler vi ska arbeta med. Förslaget, som ligger, är att alla ska arbeta med den modul som heter "Språk- och kunskapsutvecklande arbete" och sedan att vi till vårterminen delar personalen i nya grupper så att karaktärsämneslärarna kan läsa "Språk i yrkesämnena" och övriga "Lässtrategier för sakprosa". Hur tänker ni andra som ska in i Läslyftet? Vilka moduler ska ni välja?

Sedan ett par veckor finns det en bra grupp på Facebook, där man kan bolla tankar och idéer om man som gymnasieskola ska in i Läslyftet. Gruppen heter Läslyftet gymnasiet. Kolla gärna in!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar