lördag 8 december 2018

Material till Tomten och Tomten är vaken - Jennys julkalender den 8 december 2018

Många är det som just nu efterfrågar tips på texter om jul. Igår skrev jag om Tove Janssons Granen och idag tänkte jag nämna två andra texter. 

År 1881 publicerades för första gången dikten Tomten av Viktor Rydberg. Det var i Ny Illustrerad Tidning. Hela dikten hittar man på Projekt Runebergs hemsida. År 1941 spelade Gösta Roosling in en kortfilm baserad på dikten och i denna läses dikten upp av Hilda Borgström. Filmen hittar man på SVT:s Öppet arkiv.  

År 1960 fick Astrid Lindgren i uppgift att skriva en egen text med utgångspunkt i Rydbergs dikt. Lindgrens text gavs dock inte ut i Sverige, inte det året i alla fall. Det skulle faktiskt dröja hela 52 år, till år 2012. Texten blev en egen bok med illustrationer av Kitty Crowther. Den fick titeln Tomten är vakenDå man vet att Lindgrens text bygger på Rydbergs dikt är det mycket spännande att jämföra de två. Vilka likheter och skillnader finns det mellan de två texterna? Man kan exempelvis titta på: 
  • språk, 
  • innehåll, 
  • form, 
  • tema, 
  • motiv


Till sin hjälp kan eleverna ha ett venndiagram. Du hittar ett tomt venndiagram HÄR

Förslag på arbetsgång:
1. Inled med att läsa de två texterna. Sammanfatta tillsammans handlingen och fånga upp svåra ord eller fraser.
2. Låt eleverna därefter jämföra de två texterna med varandra. De kan exempelvis utgå från punkterna språk, innehåll, form, tema och motiv. Eleverna kan med fördel arbeta parvis eller i grupp. Dela ut venndiagram, som kan fungera som en stödstruktur.
3. Låt eleverna redovisa sina jämförelser för övriga i klassen. Redovisningen kan vara muntlig eller skriftlig.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar