söndag 8 februari 2015

Novellsamtal i samarbete med skolans bibliotekarie del 2

Då var det dags att sammanfatta samtalen som jag haft i mina ettor. Jag har 36 elever och av dessa har 31 genomfört samtalen. Varje grupp bestod av 6 elever och det gjorde att det var 6 olika noveller som diskuterades under 6 olika samtal. Jag höll i fyra av samtalen och skolans bibliotekarie, Marit Hammarland, i två.

Hur blev då resultatet? Över förväntan, måste jag säga. Väldigt många av mina elever gillade formen för samtalet och de tyckte samtal i delvis styrd form var ett bra sätt att redovisa en läst text. Tillsammans kunde vi diskutera handlingen, språket, budskapet, tema och motiv.

För att eleverna direkt efter samtalen skulle få möjlighet att göra sin röst hörd användes Exit pass i slutet av varje samtal (för information om vad Exit pass är kan du kolla ett av mina tidigare inlägg Reflektion för att ta tempen på lektionen).  Elevernas exit pass har jag nu sammanställt och resultatet blev så här:Om man tänker att allt från 3 ska räknas som Bra är det 87 % som gillade samtalen. Det tycker jag upplevs som positivt. Det känns som om formen för samtalen är något att arbeta vidare med. Och det tänker jag! Efter sportlovet ska jag och eleverna se någon roman som filmatiserats och vi ska arbeta med följande ur det centrala innehållet:
Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
Vi kommer också att läsa utdrag ur romanen och förutom att diskutera likheter och skillnader mellan bok och film ska vi diskutera filmen utifrån Aidan Chambers fyra rubriker Gillar, Ogillar, Frågetecken och Mönster. Nu vet ju eleverna hur modellen fungerar och de kommer förhoppningsvis att känna sig än säkrare i samtalet. Jag ska även efter dessa samtal göra en snabb utvärdering i form av Exit pass och intressant blir att framöver jämföra resultaten. Kommer eleverna att gilla formen för samtalen även när vi diskuterar en film?

Jag kommer också att introducera samtalsformen för mina elever i Svenska 3. Vi ska använda en del av novellerna från Novellix. Efter att vi läst och haft två samtal i varje samtalsgrupp kommer jag att bygga vidare med att låta eleverna jämföra de lästa novellerna och till detta har jag tagit fram ett Venndigram (se Venndiagram) som de kan använda sig utav. De kommer att få fokusera på följande ur det centrala innehållet:
Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
Ett spännande arbete ligger med andra ord framför oss och så snart detta arbeta är klart blir det dags att sig an de nationella proven.  Inte lika spännande kanske!?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar