lördag 14 december 2019

Jenny julkalender 14 december 2019 - Skolord

Har du hittat till Skolord? Det är en sida tänkt för studiehandledare, elever med annat modersmål än svenska och lärare som undervisar elever med annat modersmål än svenska. Här finns ordlistor med de vanligaste orden och begreppen inom olika ämnen, översatta till flera olika språk. Man kan ställa in vilket språk orden ska översättas till och man kan också ställa in om man vill ha en förklaring på svenska eller helt vara utan förklaring. Beroende på vilken ordlista du väljer kan antalet språk variera.
En del av ordlistorna innehåller bilder för att på så sätt tydliggöra de olika ordens betydelse.


fredag 13 december 2019

Jennys julkalender 13 december 2019 - filmen Lögnare med tillhörande uppgifter

Häromdagen såg jag kortfilmen Lögnare eller Valehtelija som den egentligen heter. Filmen finns att se på www.nordeniskolen.org. Det är en film om en ensam flicka som har lätt för att ljuga. Ofta ljuger hon för att få uppmärksamhet.

Jag tänker att denna film kan användas fristående eller tillsammans med övriga filmer som tillhör det tema som på Norden i skolen kallas "Lögn och sanning". Till temat och till filmen finns det en mängd olika arbetsuppgifter. Jag tänkte ändock dela med mig av några av de frågor som jag gärna hade använt i samtalet om filmen:

1. Hur skildras huvudpersonen Liina? Vad får vi veta om henne?
2. Hur är relationen mellan Liina och hennes mamma?
3. Hur är relationen mellan Liina och hennes klasskompisar? Hur vet vi det?
4. Liina ljuger. Varför gör hon det, tror du?
5. Hundar verkar vara viktiga för Liina. Vad kan det bero på?
6. Vad får du för bild av grannen (han med hunden)?
7. I vilken miljö utspelar sig handlingen?
8. När (tid) utspelar sig handlingen? Vilka tidsmarkörer kan du hitta?


Jag hade inför filmvisningen närmat mig temat "Lögn och sanning" genom en eller flera reflektionsfrågor. Dessa hade eleverna fått fundera över på egen hand (Enskilt), därefter två och två (Par) för att slutligen samtala om dem i helklass (Alla).

1. Är det någon gång okej att ljuga?
2. Kan en lögn föra något gott med sig?
3. Har du någon gång ljugit?

Vill du få en känsla för filmen kan du se trailern nedan. 


torsdag 12 december 2019

Jennys julkalender 12 december 2019 - Nyordslistan

Hur utvecklas vårt språk? Vilka ord är det som kommer in i språket och blir en del av vårt formella skriftspråk? Det är frågor som är intressanta att diskutera. En övning som kan kopplas till dessa frågor är nyordslistans quiz

Alzheimers Sjukdom, Demens, Ord, Ord-Hitta Sjukdomar

Nyordslistan kan man hitta på Institutet för språk och folkminnen, www.isof.se.  Varje år publiceras här en lista över de nya ord som blivit en del av Sveriges offentliga språk. Ofta är orden sammanlänkande med fenomen och rörelser som varit centrala i samhället under de senaste åren. Ett lysande exempel är ordet dabba som betyder "göra en dansrörelse där man sänker huvudet mot ena armvecket och samtidigt höjer andra armen" (Nyordslistan 2017). 

Att låta eleverna genomföra quizet över nyorden brukar vara en rolig och uppskattad övning. Ofta leder den till intressanta diskussioner om ord och språkets utveckling. Vill man kan man avsluta med att låta eleverna fundera över vilka ord de tror kommer att finnas med på nästa års nyordslista. Har man klassen kommande läsår kan man sedan återkomma till deras förslag. Hade de rätt? Kom de ord in som de hade föreslagit?

onsdag 11 december 2019

Jennys julkalender 11 december 2019 - kreativa redovisningsformer

Vilka kreativa redovisningsformer brukar du låta dina elever få arbeta med i samband med skönlitterär läsning? I dagens inlägg delar jag med mig av tre som jag använt.

En redovisningsform som brukar uppskattas av elever är boktrailers. Ska man skapa boktrailers kan man använda exempelvis iMovie. I iMovie kan man välja funktionen Skapa trailers och därefter ta del av en mängd olika mallar. iMovie är lättanvänt och eleverna kan ofta arbeta med programmet utan alltför djupgående genomgångar. Ett annat verktyg är Wevideo.com. Detta kräver dock licens. 

Instruktionen till trailern kan vara som följer:

Du har nu läst romanen XX. Din uppgift blir att skapa en trailer där du lyfter fram bokens konflikt/problem/dilemma samt presenterar huvudkaraktärerna. Försök förmedla en stämning som överensstämmer med bokens innehåll. 


Här är ett exempel på en trailer till ungdomsboken Hästpojkarna.En annan redovisningsform är podcast. I en podcast kan elever i par eller mindre grupp få analysera och samtala om den bok de läst. De kan göra det utifrån styrda frågor eller utifrån punkter som de själva valt ut. 

En tredje redovisningsform är skapande av posters. På denna poster kan eleverna få förmedla de tankar och känslor som boken väckt. De kan göra det med en bild och med ett citat eller med en egen text. 


tisdag 10 december 2019

Jennys julkalender 10 december - uppgifter till texter om mobbning

I gårdagens inlägg på bloggen delade jag med mig av skönlitterära texter som alla handlar om skolmobbning. Du hittar inlägget här, http://jennypawendes.blogspot.com/2019/12/jennys-julkalender-9-december-2019-tema.html

övergiven, skola, stol


Idag tänker jag ge förslag på hur man kan arbeta med dem. Man skulle kunna läsa alla eller bara ett par av dem.  Då jag själv förespråkar att man tillsammans samtalar om texterna är det något jag skulle rekommendera även vid arbetet med dessa. 

 • Vilka tankar och känslor väcker texterna? 
 • Är det något som är svårt att förstå? 
 • Finns det några mönster? 
 • Går de att koppla till varandra eller till andra texter, till saker man själv upplevt eller till händelser i ens omgivning? 


Dessa frågor utgår från Chambers modell för samtal (läs gärna vidare i Läsa och samtala om skönlitteratur - med digitala verktyg, där jag preciserar hur jag arbetar med hans modell). Det är en enkel modell som utgår från elevernas läsning. Det är modellens styrka. 

Förutom att läsa och samtala kan man utgå från frågor som eleverna får arbeta med utifrån EPA (Enskilt - Par - Alla). Frågorna och svaren kan sedan arbetas vidare med. De kan efter bearbetning utgöra en sammanhängande analys av en eller av flera av texterna. 

Frågor att utgå ifrån kan vara:


 • Vad handlar texten om? 
 • Vem handlar det om? Vilka karaktärer finns med i novellen? Hur hör de ihop?
 • När (tid) utspelar sig handlingen?
 • Var (plats och miljö) utspelar sig handlingen?
 • På vilket sätt kan denna text kopplas till temat mobbning?


Frågebatteriet kan byggas ut med:


 • Vilket berättarperspektiv används? Förstapersonsperspektiv, andrapersonsperspektiv, tredjepersonsperspektiv eller finns det en allvetande berättare?
 • Vilket är tidsperspektivet? Berättas handlingen i kronologisk ordning? Är kronologin bruten? Börjar berättelsen in medias res?
 • Hurdant är språket? Är det talspråkligt, formellt, poetiskt eller beskrivande? Finns dialoger eller består texten bara av berättande partier?

Utifrån svaren har eleverna nu en bra grund för en analys.

Spännande kan även vara att jämföra texterna. Vilka likheter och skillnader finns det mellan dem? Här kan man utgå från det som de inledande frågorna tog upp:

 • handling
 • karaktärer
 • tid
 • miljö
 • berättarperspektiv
 • tidsperspektiv
 • språk

Är eleverna ovana att göra jämförelser kan de behöva stöd i arbetet. Venndiagram, skrivmallar, exempeltexter kan vara bra att utgå ifrån. Förra året skrev jag ett inlägg om dikten Tomten och texten Tomten är vaken, där jag delade med mig av ett venndiagram. För några år sedan bloggade jag om skrivmallar i samband med ett dystopitema. Det kan du läsa mer om här, http://jennypawendes.blogspot.com/2015/03/skrivmallar-i-praktiken.html

Jag hoppas att du har fått några tips på hur du kan arbeta med texterna som handlar om skolmobbning. 

Imorgon kommer jag att dela med mig av förslag på hur man kan arbeta med skönlitterära texter på ett mer kreativt sätt. 
måndag 9 december 2019

Jennys julkalender 9 december 2019 - Tema skolmobbning

Under de senaste åren har jag läst en hel del skönlitteratur som berör mobbning. Jag har läst noveller, lyssnat på radionoveller och jag har läst ungdomsromaner. I dagens inlägg tänkte jag ge några av mina bästa lästips om man vill arbeta med detta tema i klassrummet. Tipsen riktar sig till lärare som arbetar med äldre elever (högstadiet, gymnasiet och vux). I morgon kommer jag sedan att ge förslag på hur man kan arbeta med en eller flera av dessa texter.

Jag inleder med ett par noveller nämligen Början av Gun-Britt Sundström och Duell i sal 17 av Mikael Niemi. Båda dessa återfinns i fulltext i läromedlet Metafor 1. Svenska 1 för gymnasiet.  I Början får man följa en pojke, Noa, från det att han är nyfödd till dess att han går ut åk 9. I Duell i sal 17 får man följa en en lärarvikarie under ett par dagar. Båda handlar om skolmobbning.

Metafor 1

På Sveriges radio kan man just nu lyssna på två olika radionoveller som också handlar om skolmobbning. Den ena heter Mattan och är skriven av Annika Norlin. Den andra heter Var inte rädd för ljuset av Cecilia Hansson. Den förstnämnda utspelar sig på en högstadieskola och den sistnämnda på en gymnasieskola. 

Utöver dessa noveller vill jag komplettera med ungdomsromanen Tankar mellan sött och salt av Marta Söderberg. Den skildrar en ung tjejs utsatthet och ensamhet sedan hela klassen vänt henne ryggen. 


Kanske har du andra tips på böcker som berör mobbning. Dela gärna med dig!


söndag 8 december 2019

Jennys julkalender den 8 december - Doften av ett hem

Idag ska jag tipsa om en bok som jag tycker mycket om. Det är Bonnie-Sue Hitchcocks debutroman Doften av ett hem. Det är en bok som jag tänker kan läsas i slutet av högstadiet eller på gymnasiet.


Boken behandlar en del av världen som vi inte så ofta får läsa om - Alaska. Författaren är själv född och uppvuxen där och har med andra ord kunskap om och kännedom om denna del av världen. Hon har exempelvis själv arbetat som fiskare på en båt, något också en av huvudpersonerna i boken får göra. 

Det ska redan nu sägas. Doften av ett hem är inte en enkel bok. Det måste man vara medveten om. Den kan upplevas som svårläst då den har ett stort persongalleri. Den kan också upplevas som svårläst då den består av parallellhandling. Man får följa flera olika karaktärer vars vägar korsas på olika sätt under berättelsen. Trots detta, eller kanske just därför, är det en bok som jag skulle rekommendera för gemensam läsning i skolan. När man tillsammans läser, samtalar om och bearbetar det lästa, tänker jag att man får en ökad förståelse för texten. 

Om man väljer att läsa boken med eleverna kan man ta utgångspunkt i huvudkaraktärerna. De är fyra till antal:


 • Ruth, som bär på en hemlighet
 • Dora, som får bo hos en kompis när hennes föräldrar inte klarar av sitt föräldraskap
 • Alyce, som drömmer om att bli dansare men tvingas arbeta som fiskare på en båt
 • Hank och hans två bröder som har flytt hemifrån, då det är för farligt för dem att bo kvar

Karaktärerna har olika kapitel och det tydliggörs genom att deras namn står under kapitelrubrikerna. 

Man kan också ta stöd i tiden. Boken består av fyra delar som utgår från årstiderna utifrån denna ordning:


 • Vår
 • Sommar
 • Höst 
 • Vinter

Utöver de fyra delarna finns en inledande prolog.

Berättelsen är alltså kronologiskt berättad med vissa tillbakablickar (när karaktärerna tänker tillbaka eller återberättar händelser de varit med om).  Om man har förtydligat persongalleriet och kronologin  för eleverna tänker jag att läsningen kommer att bli enklare. 

Vad är det då som gör denna bok så bra? Det är flera saker. Jag gillar berättartekniken. Här får läsaren följa flera olika karaktärer, vars öden kopplas samman på olika sätt. Det är riktigt snyggt gjort. Jag tycker också mycket om de olika karaktärerna och hur de skildras. Det är på många sätt en tuff miljö de växer upp i och det är spännande att få ta del av deras livsöden. Jag gillar också tematiken. Här får man läsa om konflikter, fördomar, kärlek och vänskap, allt i en salig blandning. Det är en bok som är sorglig, rolig och spännande i en helt underbar mix. När jag hade läst den första gången skrev jag kort om den på instagram. Mitt inlägg kan du ta del av här, https://www.instagram.com/p/BtAp93LAwzv/?utm_source=ig_web_copy_link


Nu är jag lite nyfiken. Är det någon som läst denna bok med en klass? Hur gick det? Hur arbetade ni med den? Dela gärna med er!