tisdag 21 april 2015

Reflektioner från SETT 2015

Den 14-16 april var det dags för SETT-dagarna på Kistamässan i Stockholm. Jag var på plats den 14 och 15 och hann med att besöka en del föreläsningar men också hålla en egen. Då jag är intresserad av hur man kan skapa en undervisning där alla elever kan delta hade jag fokus på föreläsningar som framför allt fokuserade på detta. Jag lyssnade på:

"Alla får extra anpassningar" av Ulrika Brolinson och Tobias Berger
"Formativ bedömning - En del av elevhälsoarbetet" av Helena Wallberg (jag tror rubriken i programmet var "Det inkluderande klassrummet")

Sedan ville jag också få med mig lite tips på hur man kan arbeta med den digitala tekniken och gick därför och lyssnade på:

"Sluta whina" av Jonas Hällebrand
"Bedömning för lärande - digitalt" av Anders Holmgren

Vad tog jag då med mig efter att ha varit på dessa föreläsningar och gått på mässan? Om jag gör en punktlista skulle den se ut så här (med mina reflektioner i parentes):


  • mycket av det som förr kallades extra stöd ska nu ses som extra anpassningar i klassrummet. Mycket av stödet kan kopplas ihop med den digitala tekniken. (Är alla lärare bekvämma i den digitala tekniken och vet alla lärare vad man kan göra med den teknik som finns på den egna skolan? Fortbildning?)
  • den digitala tekniken ger oss en annan kunskapssyn - (Hur ska vi som lärare hantera detta?)
  • hur viktigt det relationella perspektivet är i vår läroplan (ALLA lärare måste stötta ALLA elever, även de elever som är i behov av extra anpassningar.)
  • Hur lätt det är att använda begrepp som kanske eleverna inte förstår. (Viktigt att förklara begrepp som nyanserat, orsakssamband...Vet inte eleverna vad begreppen betyder kan det vara svårt för dem att förstå vad det är de saknar respektive behöver utveckla för att nå högre i sin kunskapsutveckling.)
  • För att återkoppling ska ge något behöver den vara på processnivå alternativt metakognitiv nivå. (Viktigt att få eleverna att reflektera över sitt eget lärande. Hur gör man det?)  
  • Blooms taxonomi (Den fungerar ju perfekt ihop med de fyra lässtrategierna. Att jag inte tänkt på det tidigare).
  • Vikten av att få eleverna att förstå vad kvalitet är (först då blir de aktiva i sitt eget lärande)
  • Det kollegiala lärandet. (Så viktigt...men hur får man till det på den egna skolan?)
  • Det ges ut alltmer lättläst litteratur som också ur ett lärarperspektiv är BRA litteratur
  • Att de digitala verktygen utvecklas och förbättras hela tiden. (Det finns så mycket att använda om man bara hittar bra ingångsvinklar)

Jag fick ju också under SETT-dagarna möjlighet att berätta om mitt arbete med läsning och lässtrategier. För den som är intresserad finns min presentation att ta del av HÄR. Då skolvarlden.se satt med under min föreläsning finns det nu också en artikel som bra beskriver mitt arbete. Läs den gärna:

 Lässtrategier för gymnasiet (av Emil Hedman)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar