Mallar och instruktioner

fredag 24 april 2015

Att reflektera över sitt lärande

När jag var på SETT lyssande jag bl a på Anders Holmgren. Anders Holmgren arbetar med bedömning för lärande. Det var kanske därför inte så konstigt att hans föreläsning på SETT hette just "Bedömning för lärande - digitalt".

Under sin föreläsning pratade Holmgren bl a om matriser kopplat till bedömning. Jag reflekterade inte så mycket över denna diskussion just då och inte heller så mycket dagarna efter men när jag skulle börja arbeta med ett nytt arbetsområde inom svenska 3 (språkhistoria) kom tankarna. Visst var det väl så att Holmgren visade på ett exempel där eleverna blev ägare över sitt eget lärande? Fanns det inte en bild på en matris, där eleverna själva skulle fylla i vad de kunde, vad de behövde utveckla vidare och slutligen hur de skulle göra för att komma vidare i sitt lärande. Jag kollade igenom mina anteckningar och mycket riktigt där fanns en matris med oifyllda rutor, en matris som eleven själv skulle fylla i. Jag tog med mig Holmgrens tankar in i mitt eget arbeta med arbetsområdet kring svensk språkhistoria. Jag tog fram en vanlig matris med tre nivåer och sedan en matris där rubrikerna blev:

- Jag kan
- Jag behöver utveckla
- Jag kan utveckla detta genom att


Hur ska jag då arbeta med denna matris? Tanken är att eleverna under arbetets gång ska reflektera över sitt eget lärande. När vi har diskuterat och arbetat med en tidsperiod i svensk språkhistoria kan vi ta fram matrisen och fundera över de tre frågorna. Vad kan jag, som elev, kopplat till denna tidsperiod? Vad behöver jag utveckla? Och hur ska jag utveckla detta? Om vi gör så kontinuerligt under arbetets gång får eleverna förhoppningsvis syn på sitt eget lärande. Får de syn på sitt eget lärande och blir medvetna om vad som krävs för att nå ett snäpp högre blir de också själva kunskapsbärare och ägare av begreppet KVALITET som Holmgren pratade mycket om under sin föreläsning. Först när eleverna gjorts till ägare av sitt eget lärande kan de bli aktiva. 

Vad är mitt mål med arbetet med matrisen? Mitt mål är att eleverna blir mer aktiva i sitt lärande. Fortfarande är det många elever som går direkt till mig för att att få reda på vad de behöver göra för att komma vidare. De reflekterar inte så mycket själva utan vill att fröken ska svara vad nästa steg för dem är. Nu kommer de förhoppningsvis själva bli mer aktiva och reflekterande. Det hoppas jag i alla fall. Jag får återkomma så snart jag och eleverna har gjort en utvärdering.

Skulle du vara intresserad av att ta del av det material vi använder finns en del att att hämta här på bloggen. Klicka HÄR eller gå in under rubriken "Mallar och instruktioner". 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar