lördag 20 juni 2015

Slutkonferens för Furutorp goes digital


Den 16-17 juni var det slutkonferens för projektet Furutorp goes digital, ett projekt finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Slutkonferensen ägde rum på Norra station i Hässleholm och jag var på plats under båda dagarna.

Vad är då Furutorp goes digital? Jo, det är ett treårigt projekt på en liten grundskola i Vinslöv, Furutorpskolan F-6. Jag var med och startade upp projektet 2012, då jag var rektor på skolan. Under det sista läsåret har jag inte varit så delaktig i projektet i och med att jag börjat arbeta som gymnasielärare hösten 2014. När det nu var dags för slutkonferens var det dock givet att jag skulle vara med och jag fick möjlighet att öppna upp hela konferensen med en presentation av projektet (bakgrund, syfte, mål och resultat). Vill du läsa mer om projektet i sig kan du klicka HÄR. Du kan också lyssna på en kort sändning från Radio Kristianstad, Slutkonferens Furutorp goes digital.

Vad innebar då slutkonferensen? Jo, förutom att dra ihop trådarna från projektet och lyfta fram en del resultat skulle konferensen bidra till ny input för skolans personal och alla andra som valde att delta på konferensen. Det fanns också ett teachmeet där framför allt skolans personal visade på olika sätt att använda digital teknik. Vilka var de externa föreläsarna? På plats fanns Anna Prissberg, Sara Bruun, Camilla Askebäck Diaz, Fredrik Bernelf och Magnus Blixt och de hjälpte alla till med att inspirera och väcka tankar.


Sara Bruun pratade om flippat klassrum och visade hur hon arbetar med sina elever. Publiken fick vara med genom att svara på frågor som "Vad tänker du på när du hör uttrycket "flippat klassrum"? Sara poängterade vid flertalet tillfällen att undervisning med digitala verktyg kräver MER struktur än "vanlig" undervisning och så är det nog. Som lärare måste man ha koll på de didaktiska frågorna (som går att koppla till syfte, innehåll och metod) och vad det är man vill åstadkomma genom IKT-verktygen. Har man inte koll kan det lätt bli att eleverna använder den digitala tekniken till att exempelvis surfa och chatta och inte alls till det som var målet med uppgiften/lektionen.

Camilla Askebäck Diaz presentation hade rubriken "Interaktivitet & visuellt med digitala verktyg" och under drygt 1,5 timme fick publiken en mängd tips på digitala verktyg men också möjligheten att testa dem. Camilla visade bl a "Dylan Wiliam-appar", Plickers och Kahoot. Det jag fastnade för i hennes presentation (förutom en del app-tips som Teachers pick och Stage. Jag bara måste testa dessa appar kommande läsår) var TLC (Teaching Learning Community), en modell framtagen av Dylan Wiliam. Genom denna modell kan man som skola få igång ett bra utvecklingsarbete. Camilla förklarade hur de gjorde på hennes skola. Hon sa att personalen var uppdelad i mindre grupper där varje grupp hade ett fokusområde ex IKT-verktyg eller formativ bedömning. Varje grupp träffades en gång i månaden och varje träff var uppbyggd på samma sätt. Först fick alla berätta om det mål de hade satt upp förra gången och hur de hade gjort för att nå det. Övriga fick ge respons och komma med följdfrågor. Därefter tog gruppledaren vid och lyfte in något nytt (ex ett nytt forskningsrön eller ett nytt IKT-verktyg) och slutligen fick deltagarna fundera över hur de skulle kunna ta till sig det nya i sin undervisning och så satte var och en upp ett nytt mål. Nästa gång de sågs fick alla på nytt berätta om målet de hade satt upp gången innan och vad de gjort för att nå det...Genom denna modell ser jag att alla blir engagerade och delaktiga. Kanske kan den faktiskt leda till skolutveckling på riktigt!


Magnus Blixt kom in i slutet av Sara Bruuns presentation och de två förde en diskussion om att våga och att ta det där steget ut i det okända. Magnus hade senare också en kort genomgång i hur man kan arbeta med kollaborativt textarbete i GAFE. Spännande!

Anna Prissberg fokuserade på kodning i skolan och visade på allt från Bee bot till scratch och vid ett tillfälle fick hon hela publiken att flytta sig efter de olika pilar som kodningen var baserad på. Skoj! Vill man arbeta med kodning i skolan och då med de yngre eleverna gav hon tips på appar som Be bot, Kodable, Lightbot one hour of code, Cargo boat och Scratch Jr. 

Fredrik Bernelf talade om Entreprenöriellt lärande. Då hans föreläsning låg parallellt med Sara Bruuns kunde jag inte delta på den. Fredrik valde dock att spela in sin föreläsning och för de som missade hans presentation kan man idag se den på Youtube eller här nedan:
Förutom de externa föreläsarna hade några lärare från Furutorpskolan F-6 också egna längre presentationer. Det var Thomas Clementson som talade om ämnet Idrott och hälsa och digital teknik och Petra Rosén och Camilla Olofsson som berättade om hur de vävt in den digitala tekniken i undervisningen i åk 1-3. Konferensen var lyckad och fastän att många nu har gått på ledighet tror jag att det har börjat gro en hel del tankar som efter sommaren omsätts i praktiskt arbete bland annat på Furutorpskolan F-6 i Vinslöv och på Wendesgymnasiet i Kristianstad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar