torsdag 4 juni 2015

Läsårets sista novellsamtal

I mina grupper i Svenska 1 valde vi att avsluta med novellsamtal. Då vi tidigare använt Aidan Chambers modell kändes det naturligt att fortsätta med den. Eleverna visste hur den fungerade och de kunde fokusera på texten i sig och inte så mycket på hur samtalet skulle gå till.

För att få ett bra samtal fick eleverna i förväg ut den mall som jag gjort. För den som är intresserad finns mallen att hämta HÄR.

Jag och skolans bibliotekarie, Marit Hammarland, såg också till att de noveller vi använde lästes under lektionstid. Några elever valde att läsa tyst på egen hand, några andra lyssnade på fröken, några elever läste högt för varandra och vissa valde att lyssna på novellerna på Spotify. De noveller vi valt till dessa samtal var:

Början av Gun-Britt Sundström
Heder av Jens Lapidus 
Spår i snön av Jonas Karlsson

Grupperna var ungefär desamma som vid förra samtalet och varje grupp bestod av 6 elever. Rätt små grupper alltså. När det var dags för samtal hade jag en grupp och bibliotekarien en annan. Den tredje gruppen fick på egen hand arbeta med andra uppgifter alternativt förbereda sig för novellsamtalet.

Hur gick då samtalen? Jag kunde se en klar utveckling från det att vi för första gången använde modellen. Vi gjorde på samma sätt. Vi började med att kort sammanfatta novellen. Sedan gick vi vidare till de fyra rubrikerna och jag punktade upp på tavlan. Därefter försökte vi koppla ihop det vi hade skrivit upp på tavlan och sedan började den egentliga diskussionen. Det jag märkte var att eleverna på ett helt annat sätt kunde diskutera novellerna och de kunde ta hjälp av de lässtrategier vi arbetat med. De kunde hitta ledtrådar i texten, de kunde läsa mellan raderna och de kunde utan problem sammanfatta novellerna. De kunde också lyfta in en del av de begrepp vi använt när vi läst olika skönlitterära texter. 


Samtalen blev olika i grupperna och detta trots att vissa grupper hade läst samma novell. En av grupperna fastnade för en del krångliga ord och då de skrivit upp på vilken sida orden fanns kunde gruppen tillsammans, genom att läsa raden med ordet högt, få en förståelse för innebörden och sedan med andra ord förklara vad ordet betydde. En annan grupp fastnade i novellens uppbyggnad. Novellen hoppar mellan dåtid och nutid och eleverna pratade om återblickar, icke-kronologiskt berättad och parallellhandling. En tredje grupp fastnade för pojken som var mobbad. De diskuterade vad det var som gjorde att man sa att han inte var som alla andra. De letade ledtrådar i texten, läste mellan raderna och satte ihop det de fick fram till en bra förklaring. En fjärde grupp fastnade i karaktärerna och hur dessa hängde ihop och då fick vi stanna en stund vid detta.Att samtalen gick bra förstår ni genom det jag skrivit. Riktigt skoj tycker jag också att det är att vi faktiskt kunde använda oss utav allt det vi lärt oss under året. Samtalen kom förbi gillar och ogillar och i flera grupper kunde samtalen röra sig nära den text vi tillsammans läst. Positivt med tanke på att Katarina Lycken Ruter vid uppstarten för utbildningen för språk-, läs- och skrivutvecklare nämnde att forskning visar att många textsamtal i klassrummen stannar vid gillar/ogillar samt går långt utanför texten.

Vad tyckte då eleverna om dessa samtal? Fortfarande var det många som var mycket positiva till samtalen. 92 % av eleverna gav samtalen 3,4 eller 5 på en skala 1-5. Det var dock några fler som denna gång gav samtalen en trea och när jag läste igenom deras motiveringar kunde jag bl a se förklaringar som:

"Vi gav inte allt"
"Vi kunde läst på bättre"

Eleverna har alltså reflekterat över sin insats och menar antagligen att de inte kunde delta lika aktivt som de kanske skulle ha kunnat om de läst novellen en extra gång.

Samtalen var en bra avslutning på terminen och kursen och samtalsformen enligt Chambers modell tar jag med mig till nästa läsår och mina nya grupper i Svenska 1. 


1 kommentar:

  1. Hej. Tack för en intressant blogg, jag har fått många bra tips och idéer inför hösten då jag börjar nytt jobb med nya kurser :)

    SvaraRadera