torsdag 28 januari 2016

WavePad för ljudinspelningar på iPad
Under de senaste veckorna har jag och mina elever spelat in kortare podcasts på iPad. Eleverna har i grupper om två till tre personer fått samtala om de romaner de läst. De har själva skrivit manus och bestämt vad samtalet ska handla om. Till sin hjälp har de haft Aidan Chambers rubriker:

* Gillar
* Ogillar
* Frågetecken
* Mönster

men också punkterna från den skriftliga delen av romanredovisningen:

* Om huvudpersonen
* Viktigaste händelsen
* Bästa meningen
* Omdöme

De flesta valde att utgå från några av punkterna ovan men det fanns också de som själva byggde upp sina manus utifrån egna tankar och idéer.

När manusen var klara var det dags att spela in. Jag satte mig tillsammans med den grupp som skulle spela in och gick igenom hur appen Wavepad fungerar. Vi försökte hitta ett tyst utrymme för att inte få in en massa bakgrundsljud. Vi hade inte  någon mikrofon utan spelade in direkt i iPaden genom att ha den liggande på ett bord framför oss.

Wavepad är en mycket enkel app och man behöver inte ha någon större kunskap om digital teknik för att klara av att använda den. Nedan ser du hur det ser ut när du kommer in i appen. Jag har markerat "Meny-listen" uppe i högerhörnet mest för att du ska kunna se att man också härifrån kan styra vad man ska göra. Jag använder dock knapparna nere i vänsterhörnet när jag ska göra inspelningar. Jag startar en ny ljudinspelning genom att trycka på spela in (röd rund knapp) och när jag är klar trycker jag på stopp (knapp med streck). När inspelningen är klar hamnar den listad högst upp på sidan. Varje inspelning har en pil framför filnamnet. På bilden här ovan finns det två inspelningar. Vill man lyssna på inspelningen, redigera den eller skicka den i ett mail trycker man bara på själva inspelningen och kommer till en ny sida (se bild nedan).

Nu kan man arbeta med filen eller skicka den till en mail-adress. Vill man skicka den går man till "Export" och väljer att skicka den som fil. För att kunna skicka den behöver man ha en e-post-adress inlagd på iPaden. 


Det man måste tänka på är att det finns begränsningar i hur stora filer man får skicka med e-post. Spelar man in långa podcasts finns det alltså en risk att ljudfilerna blir för stora. Tänk på det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar