Mallar och instruktioner

söndag 5 november 2017

Förberedelser för gemensam läsning - en del av mitt Läslov

Snart är #Läslovet slut. Det är alltid härligt att få vara ledig och använda tiden till sådant som man verkligen vill göra. Jag, som älskar att läsa, har givetvis läst en hel del böcker. Jag har också passat på att förena nytta med nöje. Om en månad får vi författaren Niklas Krog till skolan. Han ska träffa alla våra ettor. Under läslovet har jag därför läst om två av hans böcker nämligen Nattbuss 198 och Ingenmansland och förberett hur jag ska arbeta med dem i klasserna med start under vecka 45. 

Att Niklas Krog kommer till skolan är tack vare Författarcentrum och tävlingen "Jag skriver i dina ord". Läs gärna mer om tävlingen här, https://jagskriver.nu/

Hur ska då läsningen gå till? Jag kommer att låta mina elever få läsa den andra delen i serien om Johan, Ingenmansland. För att de ska få en förförståelse för karaktärerna och handlingen har jag förberett en tankekarta över del 1, Nattbuss 198


Denna kommer jag att gå igenom med eleverna och tillsammans ska vi samtala och prata om handlingen, karaktärerna men också vad parallellhandling och rak kronologi är. Jag lyfter alltså in vissa litteraturvetenskapliga begrepp som naturligt passar ihop med denna bok.


När del 1 är introducerad går vi vidare till del 2. Vi ska inleda med att förutspå och alltså använda en av de strategier som återfinns i reciprocal teaching och som jag skriver om i boken Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning.


Jag kommer sedan att inleda med att läsa de första kapitlen högt. Alla elever har egna böcker som de kan följa med i och en del har också tillgång till boken via Legimus. Till boken, som är på drygt 200 sidor, har jag tagit fram 5 lässtopp. Varje lässtopp består av tre frågetyper: 

- frågor till texten (där eleven kan hitta svaret direkt i texten)
- frågor mellan raderna (där eleven får göra inferenser)
- frågor bortom texten (där eleven får göra kopplingar till sig själv, till annat hen/hon läst eller till sin omvärld)Utöver dessa kommer det att finnas frågor som rör berättarteknik, intrig (alltså den dramaturgiska kurvan) men också hur författaren skapar spänning i sin roman. På så sätt kommer eleverna att få arbeta med litterära begrepp helt naturligt. Till vår hjälp kommer vi att ha kapitel 1 i läroboken Metafor.  I detta kapitel behandlas bl a tema, motiv, intrig, berättarperspektiv och berättarteknik. Vill du läsa mer om läromedlet finns här en länk, https://www.gleerups.se/40695215-product

Eleverna kommer att få svara på alla frågor till lässtoppen digitalt (Google Dokument) och jag kommer därför att kunna följa deras läsning och deras tankar kring det de läst. Jag kommer också att kunna lämna kommentarer och ge feedback. Det brukar eleverna uppskatta. Ibland kommer vi att stanna upp och samtala om det vi läst och det kommer också att finnas vissa fördjupade diskussionsfrågor, som vi bara diskuterar muntligt.

Jag vet inte om vi kommer att hinna läsa klart hela boken till författarbesöket. Om inte, får vi läsa det sista efter att Niklas Krog varit hos oss. Det jag däremot vet är att vi kommer att avsluta läsningen med en individuell skrivuppgift. 


1 kommentar:

  1. Tack för dina tankar och tips! Känner mig ännu mer redo.

    SvaraRadera