fredag 9 februari 2018

Hem- och expertgrupper i undervisningen

Hur kan man skapa grupparbeten där eleverna tar ansvar för sitt lärande och för gruppens lärande? Jag tänker att man kan ta hjälp av hem- och expertgrupper, en modell som har sitt ursprung i USA och Texas och California University. Modellen togs fram av bl a Elliot Aronson under 1970-talet och fick då namnet jigsaw (pusselbit).

Modellen fungerar ypperligt att använda i alla ämnen och den kan användas för både större och mindre arbeten. Den skapar elevaktivitet och eleverna görs till resurser för varandra. 

Hur fungerar modellen? Enkelt kan man säga att man delar in sin klass i hemgrupper. Jag brukar använda 4 elever/hemgrupp. Varje elev i gruppen får ett område som just hen ska bevaka. Arbetar man med svensk grammatik kan varje elev få en ordklass som ansvarsområde (substantiv, verb, adjektiv och pronomen exempelvis). För att förtydliga har jag i bilden nedan låtit varje elev i hemgruppen få en färg och en siffra. Som lärare ser man till att förtydliga vad det är eleverna ska fokusera på och arbeta med. När hemgrupperna har koll på läget splittrar man denna grupp. Nu organiserar man istället eleverna i expertgrupper. Alla elever som har ansvar för substantiv samlas i en grupp, alla som ansvarar för verb i en annan, alla som ansvarar för adjektiv i en tredje och slutligen alla som ansvarar för pronomen i en fjärde. 


Expertgruppens uppgift är att tillsammans ta fram information om sin ordklass och också bestämma hur man ska redovisa sin information för hemgruppen. Till sin hjälp kan expertgruppen behöva olika typer av stödstrukturer.

När expertgruppen samlat information och bestämt hur man ska redovisa denna för hemgruppen splittras expertgruppen och eleverna går tillbaka till sin hemgrupp.


I hemgruppen sitter nu elever som har kunskap om helt olika saker. Nu ska denna kunskap delges alla i hemgruppen. Eleverna redovisar det som de kommit fram till i expertgruppen och möjlighet finns för övriga i gruppen att ställa frågor för att fördjupa, förtydliga och reflektera.

När man arbetar på detta sätt blir alla elever i hemgruppen viktiga. De har olika specialområden och måste kunna delge denna till övriga. Min upplevelse är att modellen skapar aktiva elever som tar ansvar för sitt eget och varandras lärande.

Har du svårt att se hur du kan använda modellen i din undervisning? Här kommer några förslag. Undervisar du i matematik kan du låta eleverna få få arbeta med area och varje elev i hemgruppen ansvarar för en sorts figur/form. Undervisar du i religion och ska arbeta med judendom kan eleverna i hemgruppen få ansvar för exempelvis högtider, symboler, historik, heliga skrifter. Är du lärare i NO och eleverna ska arbeta med hållbarhet kan eleverna få fördjupa sig i plast, metall, papp...

Det skulle vara spännande att få ta del av hur du använder hem- och expertgrupper i din undervisning. 


2 kommentarer:

  1. Kommer till veckan testa hem- och expertgrupper då eleverna ska ta reda på orsaker/konsekvenser utifrån olika naturkatastrofer.

    SvaraRadera