tisdag 7 augusti 2018

Dags för ett nytt läsår!

Då var det dags för ett nytt läsår. Det är alltid lika spännande. Denna sommar har jag som vanligt laddat mina batteri, funderat över min undervisning och så smått börjat planera för de kurser som jag ska ansvara för. Den kurs som upptagit mest tid är kursen Svenska 2. Jag har funderat över vilken litteratur som jag ska låta mina elever få möta. Jag har hela tiden vetat att utgångspunkten är den litteratur som återfinns i läromedlet Metafor 2 från Gleerups. I Metafor 2 finns många korta textutdrag men också kompletta texter. Då jag i år kommer att ha kursen vid ett tillfälle i veckan á 3 timmar känner jag dock att jag kontinuerligt behöver arbeta med romaner och noveller. Gemensam läsning ska vara en stående punkt vid varje lektionstillfälle. Min tanke är att eleverna ska få möta Kafkas Förvandlingen, Hemingways Den gamle och havet, Lagerlöfs Meli, Bradburys Ett dån av åska för att nämna några. Har du några andra tips på skönlitteratur till kursen Svenska 2 får du gärna dela med dig. Lägg en kommentar till detta inlägg.

I år kommer jag även att undervisa i Svenska 1 och då arbeta med läroboken Metafor 1. Då vi ska få Karl Modig på besök till kommunen kommer jag att inleda terminen med att läsa hans debut Superkrafter - på gott och ont.Jag kommer att låta eleverna arbeta med läsloggar och vi ska läsa romanen tillsammans i klassen. Eleverna ska också få ta fram frågor till det kommande författarbesöket.  Jag ska också ha en del kurser i Historia. Även här ska skönlitteraturen finnas med. Föregående läsår har jag låtit eleverna få läsa utdrag ur Mobergs Utvandrarna, Fogelströms Mina drömmars stad och Remarques På västfronten intet nytt. Dessa ska jag fortsätta med men jag hade gärna velat ha in något nytt. Kanske är det någon som sitter på bra tips?!

Mitt läsår kommer inte bara att handla om undervisning. Jag ska fortsätta skriva böcker och föreläsa, ha workshop och handleda lärare. Mina föreläsningar och workshop handlar bland annat om:

- läsfrämjande arbete
- läsning (om läsning i stort, om digital och traditionell läsning och om olika läs-modeller som passar klassrummet)
- språk- och kunskapsutvecklande arbete
- att undervisa i svenska (hur tänka kring skriva, läsa, samtala/tala)
- digitala verktyg

Vill du veta mer om detta kan du kolla in hemsidan https://jennyedvardsson.se/. Att få skriva och föreläsa upplever jag som något positivt. Jag tvingas till reflektioner över min egen undervisning och i mötet med andra får jag input och nya idéer som jag sedan själv kan testa i mina klasser. Hur bra som helst!

Ännu återstår några dagar innan terminen drar igång. Jag hoppas att du är lika taggad som jag!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar