torsdag 15 januari 2015

Att ge eleverna förutsättningar att lyckas

Jag vill att mina elever ska få lyckas. Jag tror att man kan komma långt genom att arbeta i process och genom att ge tydliga exempel och mallar. När eleverna vet vad som förväntas av dem blir det också lättare för dem att prestera och lyckas.

Under föregående termin läste jag en hel del inlägg och presentationer av Hanna Stehagen. Hon förespråkar något hon kallar skrivmallar och med hennes idéer som en inspirationskälla började jag ge mig an ett arbetsområde om texttyper i svenska. Första texttypen som eleverna skulle få närma sig var nyhetsartikel. Jag tog whiteboarden till hjälp och ritade upp en artikel.Tillsammans med eleverna gick jag igenom en artikels uppbyggnad. Därefter fick eleverna ut nyhetsartiklar från den lokala tidningen. I grupper markerade de det som vi precis gått igenom...rubrik, ingress...

Nästa steg var att titta på artiklarnas innehåll. Var det så att artiklarna svarade på de journalistiska frågeorden VAR, NÄR, VAD, HUR, VEM, VARFÖR? Eleverna läste, de skrev och de ringade in.Vi diskuterade frågeorden i helklass och därefter fick eleverna sin egen skrivuppgift. Förlägg storyn Rödluvan och vargen till nutid och till en ort nära bostaden. Händelsen ska äga rum kl 12.00 idag. Jag läste sagan högt för dem och vi diskuterade sedan vad sagan egentligen handlar om. Vi funderade över hur man kan förändra karaktärerna så att de passar in i nutiden och vi pratade om vilka händelser i nutid som kan motsvara att t ex bli uppäten av en varg.

Nu var det dags att börja skriva. En del kom igång direkt, andra behövde diskutera och spåna med bordsgrannen, någon ville ha en artikel framför sig när de skrev sin egen och någon annan ville ha artikeln som de skrivit och kommenterat på.

När eleverna började bli klara med sina texter fick de titta på dem utifrån de krav som finns på en nyhetsartikel (disposition, innehåll och språk). De fick sedan arbeta två och två med kamratbedömning. Även här utifrån en MALL så att det blir tydligt för eleverna vad de ska titta efter.

Efter korrigeringar kom sista steget...att göra en självbedömning. Mallen är i stort samma som för kamratbedömning, vilket gör att eleven känner igen sig (mallen når du HÄR).Slutresultatet då? Skrev eleverna nyhetsartiklar? Ja, det gjorde de. Slutversionerna har jag ännu inte sett. Inlämning är nästa vecka...jag längtar!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar