torsdag 29 januari 2015

Novellsamtal i samarbete med skolans bibliotekarie

Att jag gillar läsning och att arbeta med skönlitteratur tror jag de flesta känner till. Sedan senhösten har jag funderat över ett upplägg där mina ettor på gymnasiet skulle få läsa och arbeta med litteratur i mindre grupper. När jag ramlade över Novellixs noveller föll allt på plats. Genom deras noveller skulle alla elever få läsa en "bok".


Jag avsatte en del tid under jullovet för läsning av Novellix noveller och jag pratade med skolans duktiga bibliotekarie Marit Hammarland. När vi kom tillbaka till skolan i januari hade jag hittat sex noveller som jag ville testa bland mina elever. Novellerna var:

- Heder av Jens Lapidus
- Början av Gun-Britt Sundström
- Shuno av Dogge Doggelito
- Farväl mitt kvinnofängelse av Karolina Ramqvist
- Så som du hade berättat för mig... av Jonas Hassen Khemiri
- Speciella omständigheter av John Ayvide Lindqvist

Novellerna köptes in och jag och Marit började spåna på ett upplägg utifrån Aidan Chambers modell för boksamtal. Jag tog fram ett läsprotokoll (du kan nå det HÄR), klasserna delades in i grupper med sex elever per grupp och Marit och jag bokade in datum för klasserna, då vi båda skulle vara med under svensklektionerna.

När novellerna kom till skolan hade Marit och jag en första introduktion i klasserna där vi tillsammans gick igenom hur boksamtal kan kopplas till kursen Svenska 1 och till kunskapskraven, vi delade ut novellerna och vi, tillsammans med eleverna, testade Chambers modell utifrån sagan om Rödluvan och vargen (en saga vi precis hade arbetat med i klassen). Eleverna fick tillsammans med oss fylla i vad de GILLADE, vad de OGILLADE, om det fanns några FRÅGETECKEN och om det fanns några MÖNSTER.


Efter detta valde vi att läsa novellerna högt för grupperna. Det gick åt nästan två lektionerna till högläsning och ifyllande av läsprotokoll.


Därefter var det dags för de första grupperna att ha sina samtal.  Samtalen följde en struktur som Marit och jag enats om. Efter en kort introduktion fick eleverna använda sig av lässtrategin Sammanfatta (som vi arbetat med under hösten) för att i korta drag återge novellens handling. Därefter följde de fyra rubrikerna GILLAR, OGILLAR, FRÅGETECKEN och MÖNSTER. Eleverna fick ta upp allt de hade skrivit ner på sina protokoll men också saker de kom på under samtalets gång. Jag och Marit skrev upp deras punkter på tavlan. När de hade fått med alla sina punkter började vi gå på djupet. Vi ställde frågor till eleverna där de tvingades reflektera och förklara mer ingående vad de menade. Vi lät också eleverna fundera över tema och motiv och vi avslutade med att låta eleverna göra en utvärdering på post-it-lappar. Utvärderingen bestod av tre frågor:

1. Sätt ett betyg på boksamtalet. 1 är mindre bra, 5 är mycket bra.
2. Nämn en sak som är bra med samtalen och motivera ditt svar.
3. Nämn en sak som kan utvecklas.


Vad skrev då eleverna på sina lappar? Vad tycket de om samtalen? I dagsläget har vi hunnit ha 4 av 6 samtal. Då några elever var sjuka har 19 elever haft samtal. 11 av dem tycker att samtalen hamnar på 4 eller 5, fem av dem att samtalen hamnar på 3 eller 3,5 och tre av dem att samtalen ligger på 1 eller 2. Trots att några inte gillar samtalen måste jag säga att resultatet ändock är positivt. I deras korta utvärderingar finns många kloka tankar:

"Att vi fick hjälpas åt att fylla i varandras svar om man glömt något". 
"Att vi fick lyfta fram novellens alla viktiga delar."
"Diskutera och komma fram till saker. Höra vad de andra tycker."
"Kan säga vad man vill och få en annan syn på boken."
"Man får mer förståelse för boken när man snackar så här." 
"Bättre: Man röstar fram en bok."

Vad tar då jag med mig i mitt fortsatta arbete? Först och främst får jag låta de två sista grupperna ha sina samtal. Jag kan dock redan nu lyfta fram några saker som känns relevanta. En sådan sak är att jag genom att använda Novellixs noveller får eleverna att känna att de kan ta sig igenom en bok. Genom att sedan läsa novellerna högt med eleverna får jag alla med mig och det blir också tydligt för mig om någon inte riktigt hänger med. Andra saker som jag tar med mig framöver är att jag måste bli bättre på att låta eleverna vara delaktiga i valet av litteratur. Jag tänkte inte ens tanken att de skulle få vara med och välja ut noveller när jag hade mitt samtal med bibliotekarien. Jag inser också att samtalsmodellen skulle passa ypperligt till film och kanske får det bli nästa steg...att se en film och sedan diskutera den i grupper. Så som jag valt att arbeta med klassen (med tre mindre grupper) ges jag också en helt annan möjlighet att faktiskt få med alla elever i en diskussion och det är nog det som jag upplever som det mest positiva. Alla får göra sin röst hörd och alla lyssnar på varandra. 
3 kommentarer:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera
  2. Tack Åsa! Ibland strular tekniken. När jag skulle kolla din kommentar råkade jag trycka på "Ta bort". Det var inte meningen.

    SvaraRadera
  3. Tack Åsa! Ibland strular tekniken. När jag skulle kolla din kommentar råkade jag trycka på "Ta bort". Det var inte meningen.

    SvaraRadera