måndag 4 maj 2015

Muntliga prov i historia

Om jag skulle vara elev och få välja mellan muntligt och skriftligt prov skulle jag direkt välja det skriftliga. Varför? Jo, jag tycker om att föra fram mina tankar och idéer i skrift. Nu är det ju dock inte jag som är elev utan jag är lärare. När jag ställer frågan till mina elever är det många som väljer det muntliga provet. Det är intressant tycker jag. Många ser också en vinst med att ha prov i grupp, där man tillsammans får resonera och diskutera sig fram till olika svar och lösningar. Ett sådant prov har vi precis haft, ett muntligt prov i grupp med fokus på på historiebruk och andra världskriget (ämnet är alltså Historia).

Vad är det då som är så intressant med detta? Jag skulle vilja säga att det finns flera intressanta saker att lyfta fram. För det första passar muntliga prov många elever som har svårt att formulera sig i skrift. När de får möjlighet att muntligt redogöra för olika skeenden når de mycket längre i sina resonemang än vad de någonsin gjort med penna och papper (eller padda/dator och tangentbord).  För det andra blir det muntliga provet en lärsituation, där de elever som kanske inte "läst på" tillräckligt mycket ändock får mycket med sig genom att lyssna på sina klasskompisar. För det tredje sporras de duktiga då de går in och blir något av en lärare och visar övriga hur orsakssamband eller olika förklaringsmodeller kan se ut.

Finns det inga problem med muntliga prov? Jo, givetvis finns det problem. Ett stort problem är att de elever som har svårt att föra fram sina synpunkter i grupp blir tysta och i vissa fall också passiva. Jag tänker dock att man till viss del kan komma bort från detta genom att som lärare ta ANSVAR för hur gruppindelningen blir. Som lärare kan man styra vilka som hamnar i samma grupp och då kan man låta de "tysta" hamna i en grupp där de känner trygghet. Det blir också viktigt att man som lärare under själva provet tar ansvar för det sociala klimatet och är tydlig med vilka spelreglerna är.

Hur gjorde då jag när jag genomförde det muntliga provet? Jo, jag delade in klassen i grupper och givetvis försökte jag ta hänsyn till vilka elever som skulle kunna fungera i samma grupp. Jag försökte också se till att grupperna inte blev för stora (Jag hade ca 5 elever per grupp). Jag gav eleverna de yttre ramarna för hur provet skulle gå till och de fick reda på vad som skulle vara i fokus.

När provet sedan startade hade jag en grupp i taget i ca 25 minuter. Övriga elever fick arbeta på egen hand i klassrummet med en uppgift som jag inledningsvis gått igenom. Jag inledde varje prov med att gå igenom spelreglerna (jag ställde frågor och hjälpte till att styra samtalet om det avstannade, alla elever fick lov att gå in och komplettera eller utveckla en annan elevs svar, satt någon väldigt tyst kunde jag ställa en direkt fråga till den eleven...). Därefter satte samtalet igång. Samtalen var givande och intressanta. Eleverna kunde resonera, diskutera, ta ställning, se händelser ur olika perspektiv, koppla dåtid till nutid...ja, allt det som man så gärna vill att ens elever ska kunna.

Vad tyckte då eleverna om det muntliga provet? De flesta tyckte att det var bra med muntligt prov. Det var någon som skrev: "Jag gillar egentligen inte muntliga delar, men det funkar" och "bra att man inte bara kör prov". Det var någon som skrev att de hellre hade haft ett "vanligt" prov och med det antar jag att de menar ett skriftligt prov och det var någon som tyckte att det var "fett drygt samt icke givande" med ett muntligt prov. Majoriteten var dock positiva till denna bedömningsform.

Och vad tyckte då jag om proven? Jag måste säga att jag i många fall blev positivt överraskad. Flera av mina elever höjde sig ett snäpp och de flesta hade verkligen läst på och satt sig in i ämnet. De kunde samtala och med detta menar jag att de både kunde föra fram sina åsikter och lyssna på andra. Då resultatet blev så lyckat ska jag definitivt testa detta igen.


4 kommentarer:

 1. Jag tycker att det kan vara svårt att bedöma dem rättvist vid muntliga prov. Hur gjorde/tänkte du?

  SvaraRadera
 2. Låter intressant med muntliga prov men jag är också intresserad av hur du gjorde med bedömningen!

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Att ha muntliga prov är inte alltid så lätt men jag tyckte att det gick bra denna gång. Jag utgick från en bedömningsmatris som jag hade med mig till samtalet. Eleverna hade i förväg fått ut övergripande frågor kopplat till historiebruk och andra världskriget. Det var kring dessa frågor som vid hade vår diskussion. Eleverna pratade på och jag bröt ibland in med en följdfråga. Märkte jag att någon satt väldigt tyst valde jag att ställa direkta frågor till den eleven.

  Då gruppen var rätt liten, 5 elever, var det lätt att hinna med att föra korta notiser kopplat till matrisen. Det var också lätt att få en överblick över elevernas aktivitet. Då jag ibland bröt in med följdfrågor eller frågor riktade till specifik elev fick jag möjlighet att också höra elevernas resonemang och tankar.

  Formen för bedömningen påminde en del om det muntliga nationella provet i svenska med den skillnaden att jag här kunde ställa frågor.

  Hade man velat säkra vad eleverna sa skulle man kunna spela in samtalen och i efterhand lyssna. Jag gjorde inte det denna gång men kanske testar jag det vid nästa tillfälle

  SvaraRadera