tisdag 15 september 2015

Språkutvecklande undervisningAtt arbeta språkutvecklande har blivit något av ett mantra i skolan. Vad innebär det då att arbeta språkutvecklande och hur kan man konkret göra? I boken "Språkutvecklande SO-undervisning - strategier och metoder för högstadiet" ger Bjerregaard och Kindenberg sina svar. De lyfter fram sex utgångspunkter:

1) Höga förväntningar
2) Stöttning
3) Alignment (samstämmighet mellan mål, undervisning och bedömningsuppgift)
4) Språkliga mål
5) Förkunskaper
6) Interaktion och elevaktivitet

och diskuterar deras betydelse för en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Därefter väljer de att mer ingående beskriva hur man kan arbeta med bedömning, ord/begrepp, samtal, läsning, skrivande i en språkutvecklande undervisning.  

Varje kapitel avslutas med en mängd konkreta tips, mallar och övningar som man själv kan använda i sin egen undervisning.

Bokens sista två kapitel rör elever med svenska som andraspråk och cirkelmodellen.

"Språkutvecklande SO-undervisning" är en bok som jag tänker att man kan läsa och ha glädje av oavsett stadie man undervisar på och ämnen man undervisar i. Den ger en tydlig och ingående beskrivning över hur man konkret kan förändra och göra sin undervisning mer språkutvecklande. Jag hoppas att många tar sig tid att läsa den och sedan också för med en del av bokens tankar in i det egna klassrummet. Det skulle gynna våra elever. Själv har jag markerat många sidor i boken, en del markeringar rör sådant som jag redan gör men många rör sådant som jag ska försöka utveckla. Då jag arbetar mycket med läsning och lässtrategier kändes det t ex bra att författarna betonade vikten av att undervisa i lässtrategier, där modellerandet är betydelsefullt.

Nytt för mig var att före läsning arbeta med begreppsmoln. Det tänker jag skulle passa bra i bl a historieundervisningen. Inför ett nytt avsnitt kan jag tillsammans med eleverna gå igenom viktiga ord och begrepp som hör till området för att på så sätt skapa en förförståelse. Orden kan ju synliggöras i ett ordmoln på min elevblogg. 

Jag gillade också orsakstidslinjen på sidan 101. Den ska jag definitivt dra nytta av. Och så gillade jag skrivmallarna på sidorna 140-141. Jag har redan börjat arbeta med skrivmallar i både svenska och historia men kan definitivt utveckla det ytterligare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar