tisdag 29 september 2015

Stötta eleverna i deras lärande

I Läroplanen för gymnasieskolan 2011 och Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 kan man läsa att undervisningen ska anpassas efter de elever vi har. I läroplanen för gymnasiskolan står det:

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

I Lgr11 står samma sak men med ett förtydligande:

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Vad innebär då detta för oss som lärare? Vad kan vi göra för att anpassa? Och hur kan vi anpassa? I detta inlägg kommer jag att visa på en del anpassningar som du enkelt kan göra kopplat till Google Chrome och Google docs. Anpassningarna kommer att gynna alla elever men framför allt de som har behov av extra stöd i sitt läsande och skrivande.

Vi börjar med Google Chrome. Många av våra elever kommer i kontakt med Chrome dagligen. De gör det på sin fritid men också i skolan. När man använder Chrome i skolan är det bra att känna till att man kan dra ner kostnadsfria tillägg som på olika sätt kan stötta eleverna i deras lärande. Hur gör man då för att dra ner tillägg? Jag har gjort en enkel film som visar detta:I filmen drar jag ner SpeakIt, som är en talsyntes. Har du den kan du markera all text som finns på Internet och sedan få den uppläst. Kanonbra för de som behöver stöd i sin läsning.

Ibland kan det också vara skönt att slippa få all reklam som finns på en del Internetsidor. Ett tillägg som du då kan dra ner är Clearly. Även detta hittar du på samma sätt som jag drog ned SpeakIt på Chrome. Gillar du inte Clearly finns även Adblock som också stoppar reklam. 

En del av oss gillar post-it-lappar och anteckningar och då kan Scribble stickies on steroids vara ett alternativ. Den fungerar både online och offline. 

Arbetar man med språk kan Linguarana Extension vara ett intressant tillägg. Linguarana är en ordbok.

Om vi går vidare till stöd i Google docs kan man också här lägga till tillägg. Du får in i ditt dokument och väljer sedan fliken tillägg (se nedan).Du öppnar fliken Tillägg och klickar på Hämta tillägg (se bild nedan).Du väljer sedan att lägga till det tillägg du vill ha. På bilden nedan har jag valt att söka efter Stava Rex och när jag hittat tillägget är det bara att klicka på det för att lägga till. Hur enkelt som helst.Stavar Rex är en rättstavningsfunktion och förutom denna kan SpellRight också vara bra att dra ner till eleverna. De kan då få ett stöd när de skriver texter på svenska eller engelska. Ytterligare ett tillägg till docs som kan vara ett bra stöd är Kaizena. Kaizena är egentligen en app och genom denna kan du som lärare ge dina elever både skriftliga och muntliga kommentarer på deras arbete. Hur bra som helst!Förutom tilläggen som jag nämner i detta inlägg finns det många andra intressanta. Det finns t ex tillägg för att göra tankekartor, avancerade diagram och gemensamma samarbetsytor. Testa dig fram. Kanske hittar du en egen favorit.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar