onsdag 2 december 2015

Att tydliggöra målet

Den sista tiden har jag funderat en del över hur jag med enkla medel ska kunna få eleverna att synliggöra sitt eget arbete. Jag vill att de ska känna ett ansvar över sin arbetsinsats och jag vill att de själva ska reflektera över vad de egentligen gör under en lektion i exempelvis svenska. Jag är inte ensam om dessa tankar. Hattie skriver ju en del om mål och hur man kan tänka för att synliggöra lärandemålen i undervisningen i boken Synligt lärande för lärare (2012).

Det gäller att försöka skapa en undervisning där eleverna utvecklas som ägare av den egna lärandeprocessen. Många framgångsrika elever äger ofta sin egen lärandeprocess. De har koll på vad som krävs av dem, hur de ska nå de uppsatta målen och de kan också reglera den egna arbetsinsatsen. I mina undervisningsgrupper är det många som inte äger sin egen lärandeprocess och detta vill jag förändra. Ett första steg blir att träna sig i att sätta upp egna mål. En övning som kan tyckas enkel men forskning visar att många elever inte kan självskatta sin egen arbetsinsats och därför inte heller sätta upp rimliga mål. 

Idag började jag i min ena grupp. Så här gjorde jag:

Eleverna skulle få använda lektionen till att läsa i sina romaner eller skriva sina romanredovisningar. Jag hade en kort inledning och sedan fick eleverna ut post-it-lappar. Jag bad dem fundera över vad de ville ha för mål med dagens lektion och sedan skriva ner detta på lappen. Så fort de var klara satte de sedan igång att arbeta. Och oj, som de arbetade. Det var skoj att se. Alla fokuserade på sin uppgift.
Den blå post-it-lappen hade de framför sig på bordet under hela lektionen. När det var 5 minuter kvar bad jag eleverna avsluta det de höll på med och på nytt titta på sitt uppsatta mål. Det var dags för utvärdering. Hade de nått sitt mål eller inte och vad kunde måluppfyllelsen bero på? Flera överraskades av att de hann så mycket mer än vad de de hade trott vid lektionens början. Någon sa att det berodde på att han hade haft mycket bättre fokus än i vanliga fall.  
Vid nästa lektion kommer vi att fortsätta vårt arbete med att synliggöra våra mål och vår egen arbetsinsats. Vi kommer då att reflektera över hur vi kan påverka vår måluppfyllelse.

Övningen som jag genomförde idag var enkel. Jag använde vanliga post-it-lappar. Vill man kan man dock lika gärna göra övningen digitalt. I mitt fall såg jag en vinst i att lappen låg synlig framför eleverna under lektionen. Övningen bygger på tanken med Entrance och Exit tickets. Vill du veta mer om Exit tickets kan du läsa följande inlägg:

Reflektionsövningar för att ta tempen

Padlet kan användas till mycket
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar