Mallar och instruktioner

måndag 17 november 2014

Lässtrategi Upptäcka/reda ut oklarheter

Dags för lässtrategi nummer 3 i mina ettor. Vi kommer denna vecka att gå igenom hur man kan arbeta med lässtrategin Upptäcka/reda ut oklarheter. Tanken är att jag ska exemplifiera med en text från En läsande klass. Därefter ska eleverna gruppvis få arbeta med ett utdrag ur Keplers nya roman Stalker. Sista steget, att arbeta på egen hand med strategin, ska genomföras genom att jag läser ur boken Växla mord samt 23 minuter.

Som vanligt har jag tagit fram mallar och de finns att nå direkt HÄR. Man kan också hitta dem under rubriken "Mallar och instruktioner".

Arbetet med strategierna fungerar bra. Just det där att arbeta i tre steg (läraren exemplifierar, eleverna arbetar i grupper, eleverna arbetar enskilt) har visat sig vara en framgång. Alla elever hänger med i arbetet. Skulle man som elev vara sjuk hinner man ända arbeta med strategin vid åtminstone något tillfälle. Bra att ta med sig när man planerar andra arbetsområden.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar