Mallar och instruktioner

måndag 24 november 2014

Arbetet med lässtrategierna går nu in i slutfasen

Efter de senaste veckornas arbete med de tre strategierna, Överblicka/se framåt, Ställa frågor/undra och Upptäcka/reda ut oklarheter är det nu dags att gå igenom den sista strategin, Sammanfatta. Jag tror inte att denna strategi kommer att vara så svår för eleverna.

Som vanligt kommer jag att arbeta med strategin i tre steg:
Steg 1: jag exemplifierar genom att läsa högt och göra lässtopp
Steg 2: eleverna arbetar i sina läsgrupper med en text som läses högt av mig eller av någon i gruppen
Steg 3: eleverna arbetar enskilt utifrån en text som jag högläser

Till denna strategi har jag valt att i steg 1 använda novellen Den första kärleken av Tage Danielsson. I steg 2 Väskhållaren av Ninni Holmqvist och i steg 3 romanerna Växla mord och 23 minuter. Då man kan arbeta med strategin på lite olika sätt har jag valt att ta fram tre olika läsprotokoll och eleverna kommer att få testa dem alla. Protokollen och mallen finns att nå under rubriken "Instruktioner och mallar" eller genom att klicka HÄR.


Händelse
Person
Miljö
Vad hände först?


Vad hände sedan?


Vad hände sist?
När vi väl är färdiga med alla strategier kommer eleverna att få visa att de behärskar strategierna genom en enskild uppgift. Jag har ännu inte bestämt hur denna uppgift ska se ut. Jag får helt enkelt klura lite till på den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar