Mallar och instruktioner

måndag 10 november 2014

Arbetsområde Lässtrategier går in i fas 2

Förra veckan introducerade jag arbetet med lässtrategierna i mina ettor. Första strategin, att Överblicka/se framåt, upplevde de flesta som rätt enkel. Det svåraste var att kunna motivera och förklara varför man hade förutspått en viss handling. Just det här med att förklara och motivera tror jag blir något som vi måste fortsätta arbeta med. Både enskilt och i grupp.

Efter förra veckans arbeta med lässtrategin Överblicka/se framåt är det nu dags att gå in i fas 2 och påbörja arbetet med lässtrategin Ställa frågor/undra. Till den andra lässtrategin kommer jag att använda tre olika texter, en för att exemplifiera strategin, en som eleverna ska få arbeta med i grupp och slutligen en som de ska få använda individuellt. Till mitt exempel, där jag ska exemplifiera strategin, kommer jag att använda en text från materialet En läsande klass.  När eleverna ska få arbeta i grupp kommer de att få möte novellen Fulet av John Ayvide Lindqvist. Till den individuella uppgiften möter eleverna antingen 28 minuter av James Lovegrove eller Växla mord av samme författare.Böckerna av James Lovegrove löper som en röd tråd genom vårt arbete med strategierna. De första kapitlen högläste jag under strategi ett och eleverna fick genom dem individuellt arbeta med att överblicka/se framåt. Nu ska ytterligare några kapitel läsas och utifrån dem ska eleverna få arbeta med att ställa frågor/undra.

Då eleverna i denna strategi ska få ställa frågor på tre olika nivåer har jag valt att ta fram en mall/ett läsprotokoll som går att använda till alla texter. Den finns under rubriken Mallar och instruktioner. Där kan man också hitta min "mall" för strategin ställa frågor/undra.

Det ska bli spännande att gå in i fas 2. Jag tror att denna strategi kommer att upplevas som något svårare än den förra. Att ställa frågor till texter är inte det lättaste. Många elever känner sig trygga i att besvara frågor men att själv ställa dem kan nog vara något knivigare. Vi får väl se om mina farhågor besannas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar