fredag 18 mars 2016

Svenska i samarbete med skolans bibliotekarie

Under veckorna 9-12 samarbetar jag och skolans bibliotekarie i ett projekt i kursen Svenska 1. I detta inlägg ska jag beskriva vad vi gjort och hur vi gjort. Knyck det du kan ha användning för.

I korthet kan man sammanfatta bibliotekariens och mitt arbete så här. Vi har läst noveller, undersökt novellernas berättarstruktur, sökt information om författare och gjort infografik om författarna. Hela området kommer att avslutas med en gemensam filmvisning och filmen blir utgångspunkt för ett "textsamtal" utifrån Aidan Chambers modell.

Vill man ha den långa versionen av vårt samarbete är den så här. Under hösten samarbetade jag och skolans bibliotekarie när vi skulle läsa noveller och ha novellsamtal. Om du är intresserad av att läsa om hur vi arbetet med novellsamtal kan du läsa vidare i inläggen Novellsamtal i samarbete med skolans bibliotekarie och Novellsamtal i samarbete med skolans bibliotekarie del 2.

Under novellarbetet kläcktes idén om att ha "textsamtal" utifrån en film. Idén har sedan legat på tillväxt och i början av vårterminen blommade den ut i fullo. Jag ville nyttja Läshörnan, en tjänst från AV Media Skåne, som innehåller e-böcker och ljudböcker, jag ville få in informationssökning, jag ville använda den digitala tekniken på olika sätt och jag ville att mina elever skulle få möjlighet att delta i organiserade samtal. Utgångspunkt var följande delar ur det centrala innehållet:


Jag pratade med bibliotekarien och bollade mina idéer med henne. Hon var positiv och ville gärna vara med men då från början. Vi satte därför igång vår planering och kom fram till att vi kunde:- läsa skönlitteratur från olika tider och kulturer genom Läshörnan. Jag kollade igenom utbudet och gjorde i ordning en digital bokhylla med klassiska noveller. Jag såg till att det fanns mer lättlästa noveller men också en del språkligt svårare noveller, jag såg till att det fanns svenska författare och utländska författare, kvinnliga författare och manliga författare och jag såg till att det fanns noveller som e-bok men också noveller som ljudbok. Bibliotekarien kollade Legimus och Inläsningstjänst för att hitta noveller där till de elever som behövde detta stöd. Det skulle finnas något för alla.


- arbeta med centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag genom att bl a visa hur texter byggs upp. Vi utgick från min filmade genomgång om berättarkurvan. Därefter modellerade bibliotekarien och jag hur man kan lägga in en novell på berättarkurvan. Vi utgick från Stig Dagermans novell "Att döda ett barn" och visade den filmade version som Skarsgård gjort. Min filmade genomgång kan du se här:
- ha muntlig framställning genom "textsamtal" utifrån en gemensam sedd film. Då vi tidigare arbetat med Aidan Chambers modell för boksamtal ville vi använda samma modell. Vi ville ha en action-film och gärna en novellfilm för att hinna se den under en lektion. Jag kastade ut en fråga om bästa tips på novellfilm på FB och fick en en mängd goda förslag. Just nu håller vi på att välja ut den film vi ska använda oss utav.
- bearbeta, sammanfatta och kritiskt granska texter och sammanställa informationen genom att ta fram infografik. Vi utgick från de söktjänster vi har på skolan och började med ne.se. Eleverna fick läsa, plocka ut viktig information och sedan sammanställa sin information genom att skapa infografk. Då eleverna har Chromebook ville vi arbeta med ett tillägg som gick att koppla ihop med deras konto. Vi valde Piktochart och skolbibliotekarien hade i förväg tagit fram ett exempel. Hon modellerade hur man skapade konto, visade den färdiga mall vi ville att eleverna skulle arbete med och sedan visade hon hur man arbetade med mallen. Hon repeterade också hur man loggar in och söker på ne.se. - arbeta med skriftlig framställning av text genom att låta eleverna beskriva och analysera sin lästa novell utifrån berättarkurvan. Eleverna fick skriva i Google Dokument och dela sin text med mig.När vi kommit så här långt tog vi fram uppstartsinformation till eleverna (se nedan).

Arbetsområde: Den klassiska berättarkurvan


Det du ska få göra under de kommande veckorna är:

  • Lära dig vad den klassiska berättarkurvan är för något
  • Läsa en klassiska novell, gå till Läshörnan på http://www.avmediaskane.se/
  • Söka och sammanställa information om novellens författare
  • Skapa infografik om författaren
  • Se en film och analysera filmen utifrån berättarkurvan
  • Ha ett textsamtal utifrån Chambers modell (Gillar, Ogillar, Frågetecken, Mönster) om den film vi tillsammans sett


I denna information la jag in en enkel tabell, där de olika uppgifterna synliggjordes (se nedan). Elevernas uppgift blev att fylla i efterhand som de gjort klart de olika uppgifterna men också beskriva hur de gjort och vad de kunde ha gjort för att förbättra eller utveckla.Uppgifter:
Detta är gjort:
Jag gjorde så här:
Jag skulle kunna utveckla/förbättra genom att göra så här:
Lära mig den klassiska berättarkurvan


Läsa en klassisk novell


Söka och sammanställa information om novellens författareSkapa infografik om författaren


Se film och analysera utifrån berättarkurvan


Genomföra textsamtal utifrån Chambers modell
Vårt arbete har löpt på och eleverna har varit engagerade. Vissa lektioner har vi glömt bort tiden och haft längre lektioner än vanligt. Visst är det härligt! Nu ska vi snart dra ihop trådarna och utvärdera arbetsområdet. Spännande ska det bli!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar