Mallar och instruktioner

torsdag 16 oktober 2014

Fel, fel, fel eller tänk om, tänk rätt!

Idag blev det fel, fel, fel och det var absolut inte meningen. Med min ena klass skulle jag köra en snabbrepetition på det här med referatteknik. Vi kollade på mitt klipp Referatteknik med Fröken JE och det gick bra. Jag följde upp klippet med frågor kring referat, citat och referatmarkörer. Eleverna fick sedan ut en artikel som de skulle läsa och referera och det var då det började gå fel. En del kom igång med läsningen, andra inte. Av de som kom igång med läsningen var det endast ett fåtal som sedan kunde skriva ett referat. Flertalet lyckades alltså inte lösa uppgiften.

Som pedagog kan man då fråga sig, vad var det som hände? Och gärna också, vad skulle jag gjort annorlunda? Jag avslutade lektionen och gick på lunch. Då började jag tänka. Det verkade som eleverna hade hyfsad koll på vad ett referat är. De flesta kunde också ange referatmarkörer och de visste vad källa var. De hade alltså koll på de olika begreppen. Det som de däremot inte kunde var att omsätta mitt filmklipp (och de olika begreppen) till praktisk handling. De kunde inte skriva ett eget referat.

Jag började spåna. Kanske skulle jag efter filmen läsa en artikel högt och sedan tillsammans med klassen skriva olika exempel på en inledning på ett referat.
Därefter skulle jag och klassen kunna ge exempel på referatmarkörer från den lästa texten. När vi kommit så långt skulle jag kunna be dem skriva ett referat på den artikel jag läst högt. De hade då stöd från våra gemensamma exempel på inledningar och referatmarkörer.

Jag skrev ner mina tankar och kände att det här kan nog fungera. Efter lunch testade jag mitt upplägg och ja, det fungerade. Eleverna fick stöd av:

1. filmklippet om referatteknik
2. min högläsning av artikeln
3. våra gemensamma inledningar uppskrivna på tavlan
4. våra exempel på referatmarkörer uppskrivna på tavlan


Som pedagog gäller det att våga ta ett steg tillbaka och reflektera över sin undervisning. Genom reflektionen kan man se nya saker. Fel, fel, fel blir tänk om, tänk rätt!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar