Mallar och instruktioner

torsdag 23 oktober 2014

Stafettskrivning

Under två dagar har min ena etta fått arbeta med stafettskrivning. Det har varit en lyckad övning på alla sätt. Eleverna har varit mycket intresserade och engagerade och alla har varit aktiva från det att lektionerna har börjat till dess att de slutat. 

Förutom att vi har haft roligt har vi också lyckats beröra flera olika förmågor genom en enkel uppgift. Kanske kan det vara något även för dig att testa? Här följer en kort beskrivning av arbetsgången:

1. Det började med att jag delade in klassen i grupper (5 i varje grupp). Alla i gruppen skrev hela tiden och då med ett på förhand bestämt innehåll. Varje skrivdel varade i 2 minuter.
2. Efter de första två minuterna skickades pappret vidare till den som satt bredvid. Alla fick då läsa igenom det som var skrivet och därefter sattes en ny 2-minutersperiod igång. Även denna gång med ett på förhand bestämt innehåll. Efter två minuter skickades pappret vidare till den som satt bredvid och så fortsatte det 7 gånger.
3. När skrivandet var klart fick grupperna sätta sig och läsa igenom de texter som gruppen producerat. De två texter som gruppen tyckte var bäst valdes ut och gruppen satte tillsammans titlar på dem.
4. Efter detta började lektionen lida mot sitt slut. En övning med Exit pass genomfördes. Eleverna fick ut post-it-lappar och på dem skulle var och en svara på frågan "Vad tycker du om dagens lektion? Varför?". Lapparna satte de sedan upp på dörren när de gick ut från klassrummet.
5. Nästa lektion inleddes med en kort återkoppling till föregående lektion. Jag bad alla fundera över följande. "Vilken text tycker du bäst? Varför?
6. Jag läste upp alla 6 texter högt.
7. Efter högläsningen ställde jag på nytt frågan om vilken text som var bäst och varför? Jag öppnade Voto.se som jag redan tidigare hade förberett och eleverna fick rösta samtidigt som svaren visades på tavlan.
8. Vi diskuterade därefter varför just denna text vunnit. Jag läste sedan upp den vinnande texten på nytt.
9. Härefter fick alla elever en övning "2 stjärnor och 1 önskan" (lyft fram två bra saker i den text du tyckte bäst om och lyft fram en sak som du tycker kan förbättras/utvecklas). Alla skrev ner sina svar.

Ungefär så arbetade vi under två lektioner och under dessa två lektioner har eleverna alltså varit oerhört aktiva. Vilka förmågor har vi då tränat? Jo, den kommunikativa förmågan, förmågan att hantera information, analysförmågan, den begreppsliga förmågan och den metakognitiva förmågan. Ja, alla de förmågor som finns inom "The Big Five". Och resultatet då, texterna, hur blev de? Man kan nog säga att de tydligt speglar vad pojkar i 16-års åldern tänker på och med de orden får du som läsare skapa din egen bild:-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar