Mallar och instruktioner

tisdag 12 december 2017

Jennys julkalender - den 12 december

Jag har tidigare lyft hur viktigt det är att vara en läsande förebild men också hur viktigt det är att reflektera över sin egen läsning. Se exempelvis följande inlägg:


Med hjälp av digital teknik kan man enkelt synliggöra sin egen läsning. De senaste åren har jag använt mig av Google Maps. Jag har haft olika läsuppdrag (läsa böcker från så många länder som möjligt och läsa debutanter) och varje gång jag läst en bok som passat in i uppdraget har jag satt ut boken på min karta. Det senaste året har det varit debutanter som jag fokuserat på och när jag nu summerar min "debutant-läsning" ser den ut som följer:

Grått är kvinnliga författare och grönt är manliga. Vet man det ser man att jag framför allt läst kvinnliga debutanter men också att mina debutanter till största del kommer från Västeuropa och USA. Det kan i sin tur spegla hur utgivningen ser ut eller åtminstone väcka frågor om min läsning speglar den svenska utgivningen.

Året innan var mitt uppdrag att läsa böcker från så många olika länder som möjligt. Då blev min karta så här:
I denna arbetade jag med färgkodning för att göra skillnad på romaner/noveller (grön), barn- och bilderböcker (blå) och ungdomsromaner (röd).

Google Maps kan användas på detta sätt för att tydliggöra och synliggöra olika saker. Tillsammans med klassen kan man till exempel arbeta med en karta och markera de städer eller de länder man arbetat med. Man kan också använda Google Maps för att besöka en stad eller ett land. Här är funktionerna Satellit och Street View guld värda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar