Mallar och instruktioner

fredag 20 mars 2015

Vikten av input

Som lärare ger man oerhört mycket av sig själv. Man fixar, trixar, reflekterar och tänker om...allt för att få så många elever som möjligt med sig. Att då vid vissa tillfällen få möjlighet till input genom workshop, föreläsningar, konferenser eller vanliga kollegiala samtal är guld värt. Vid dessa tillfällen kan man fylla på sin energi igen och förhoppningsvis få nya idéer som man sedan kan testa i den egna undervisningen.

Under de senaste veckorna har jag fått input från två helt skilda håll och båda har påverkat mig mycket positivt. Först fick jag tillfälle att vara med under en halvdags workshop med Forum för levande historia och sedan fick jag möjlighet att gå på Högskolan Kristianstads läskonferens "En dag fylld av läsglädje". Vi tar det från början.Forum för levande historia var i Kristianstad och vi som är gymnasielärare i historia, samhällskunskap och/eller religion samt skolbibliotekarierna fick möjlighet att under en halvdag vara med i en workshop. Just denna hölls av Marcel Rådström och handlade om Uppdrag demokrati. Vilken workshop! Vi fick lyssna, diskutera, analysera foton och egentligen genomföra ett lektionsupplägg fast i förkortad "snabbversion". Jag fick med mig många bra verktyg som jag kan använda både i min historie- och min svenskundervisning. Ett var en enkel modell för bildanalys. Den bestod av tre steg:

1. Vad föreställer bilden? Endast fakta d v s sådant man faktiskt ser på bilden får tas upp.
2. Vad händer på bilden? Och när är bilden tagen? Här lyfter man in frågor som kräver värderande svar.
3. Hur speglar bilden temat? Här får man möjlighet att förklara sina egna åsikter.

Ett annat var en värderingsövning där man arbetar med att eleverna får möjlighet att endast svara JA eller NEJ på de frågor läraren ställer. Vi fick testa att använda laminerade svarskort men man skulle också kunna använda denna övning digitalt genom exempelvis voto.se. När alla svarat ställer läraren följdfrågor där eleven får förklara sin ståndpunkt. Härigenom hoppas man skapa en diskussion som förhoppningsvis vidgar det egna lärandet. Mycket bra övning! Vi gick igång direkt och fick till diskussioner som kunde ha fortsatt än längre om inte Marcel Rådström hade dragit i bromsen.

Under läskonferensen var kanske inte fokus att ge praktiska tips. Jag tycker ändock att jag fick med mig en hel del. Maria Söderling pratade om att använda film i undervisningen och hon berättade bl a att hon arbetade med grupper, där varje grupp såg en film med förutbestämda stopp. I rummet där gruppen satt fanns också en iPad som spelade in ljud via appen Educreations. Eleverna kunde också i denna app lägga in sina anteckningar. Vilken smart idé. Det kände jag att jag skulle kunna använda i min undervisning. När eleverna har läst en novell och sedan i grupp ska analysera den skulle Educreations kunna vara ett bra hjälpmedel. Förutom att jag får elevernas diskussioner inspelade kan jag få deras anteckningar. Helt lysande!Jag fick också en förnyad nyfikenhet på Judith A Langers fyra faser. I min svenskundervisning och då framför allt i läsningen utgår jag ofta från Aidan Chambers modell för textsamtal (gillar, ogillar, frågetecken och mönster). Hans tankar och Langers går i många avseenden hand i hand men samtidigt finns det en del skillnader. Jag har egentligen aldrig arbetat mer konkret med Langers fyra faser utan de har mer funnits där som ett stöd för mig själv som lärare. Jag blev dock väldigt sugen på att arbeta med hennes modell och då med de olika frågorna till varje fas. Det får kanske bli längre fram i vår.Genom att jag har fått delta på de här två fortbildningstillfällena har jag fått med mig en hel del nytt. "Inputen" har gjort att jag med förnyad energi kan ge mig hän åt min undervisning igen. Visst är det härligt!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar