söndag 8 mars 2015

Verktyg för att få snabb överblick

I fredags la jag ut detta på Facebook:


Tanken med inlägget på Facebook var att dela med mig av min lärarvardag. Gensvaret på inlägget var dock stort och en tanke började gro hos mig. Varför inte skriva ett blogginlägg om hur jag genomför snabb återkoppling, direkt feedback och enkla reflektionsövningar i mina klasser? Sagt och gjort, här är nu inlägget.

Varje vecka arbetar jag med olika typer av återkoppling, feedback och reflektionsövningar. Jag gör det inte på alla mina lektioner men jag gör det vid flera av dem. Syftena skiftar men övningarna handlar nästan alltid om att få en snabb överblick av något slag. Ibland använder jag digitala hjälpmedel, ibland papper och penna och vissa gånger endast kroppen. Vi börjar med några digitala exempel, alla kostnadsfria.Om du vill få en snabb återkoppling från dina elever kan du använda dig utav Voto.se. Jag har valt att skapa ett konto, givetvis utan kostnad. Här kan jag ställa frågor och eleverna kan via padda, dator eller mobiltelefon gå in och svara. Resultatet kan jag direkt visa för eleverna (kallas ibland realtid) om jag det önskar. Eller så kan jag vänta och gå igenom resultatet i lugn och ro efter lektionen. Hur jag gör beror ju på syftet med övningen. Voto är väldigt enkelt. Testa gärna!

Om man inte gillar Voto kan man alltid testa Mentimeter.com. Mentimeter är något mer avancerad än Voto skulle jag säga. Samtidigt finns det mycket mer man kan göra i Mentimeter. Här kan du också snabbt stämma av hur eleverna uppfattar dagens lektion, hur de värderar sin egen arbetsinsats eller vad de önskar att du som pedagog ska gå igenom en gång till. Du ser elevernas svar i realtid, precis som i Voto alltså. Väljer du att under din lektion ställa frågor kan du direkt korrigera eller repetera om du märker att eleverna inte hänger med. Ett väldigt bra hjälpmedel.

Vad tyckte du om dagens lektion?

Om man nu inte gillar att använda de digitala hjälpmedlen eller kanske inte har tillgång till dem kan man alltid utgå från papper och penna. Här finns många varianter. Jag gillar post-it-lappar och det gör att jag ofta använder dem. Dela ut en post-it-lapp till varje elev en bit in i lektionen. Låt dem med en mening sammanfatta det lektionen handlat om. Samla in lapparna och kolla sedan igenom dem. Du får då direkt koll på om det du tänkt med lektionen också har gått fram till eleverna. Eller använd post-it-lapparna i slutet av lektionen. Låt eleverna skriva ner något de lärt sig under lektionen eller varför inte, något som de kände var svårt eller klurigt. Du får då koll på vad du måste vidareutveckla under nästa lektion. Jag har ofta med denna övning i slutet av mina lektioner och i ett tidigare inlägg har jag bloggat om Exit pass (som de kallas), se vidare Reflektionsövningar för att ta tempen.

Något jag också gillar att använda är helt vita papper. Lägg ut dem i samband med lektionsstart. Ett papper till varje elev. Låt eleverna skriva ner sina förväntningar på dagens lektion. Be dem vända upp och ner på sitt papper och kör igång lektionen. När lektionen sedan börjar gå mot sitt slut ber du dem skriva på det vita pappret igen. Denna gång om deras förväntningar uppfylldes. Om ja, varför och om nej, varför inte?

Ibland har man vare sig tillgång till teknik eller pennor. Då fungerar det utmärkt att med hjälp av handens fingrar visa på den egna arbetsinsatsen eller kanske frökens insats. Genom att be eleverna blunda ser de inte hur många fingrar kompisen visar fram och det tycker jag är viktigt. När alla fingrar är nere igen kan man slumpvis välja några elever som muntligt får kommentera exempelvis dagens lektion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar