söndag 1 mars 2015

Skrivmallar som stöd i undervisningen

I höstas fick jag nys om Hanna Stehagens skrivmallar som hon använt tillsammans med en kollega i historieundervisningen under 2013. Jag läste hennes blogginlägg (du når det HÄR) och kände att det var något som jag ville testa. Då jag i två grupper skulle ge mig i kast med revolutionerna passade inlägget och mallarna som handen i handsken, klockrent med andra ord.

Jag utgick från Stehagens mallar men formulerade om några småsaker. Jag gick igenom dem med mina elever och förklarade varför man kan använda mallar. Jag sa att det var frivilligt och att de som ville fick använda sig utav dem. Nedan ser du en skrivmall.Vilka var då mina tankar bakom att använda skrivmallar? Jo, för det första känner jag att många av mina elever har lätt för att förklara en sak men ska de försöka lyfta fram orsakssamband blir det men ens mycket svårare. Genom en skrivmall, där man får hjälp att strukturera upp sina tankar och det man vill förklara hoppades jag givetvis att fler skulle lyckas. För det andra skapar mallarna en disposition för den text man ska skriva och det gör att man istället för att tänka på dispositionen kan tänka på innehållet. För det tredje tänkte jag att genom en mall med viss text färdigifylld skulle kanske även de skrivovilliga vilja skriva.

Vad gav då användandet av skrivmallar inom historieundervisningen? Blev resultatet bättre? Jag får nog svara både ja och nej på den frågan. I min ena grupp, där jag har elever som i vanliga fall inte gillar att skriva så mycket och som ofta visar på E-kvalitéer, var det flera som lyckades klart bättre än vanligt. De var uppe och nosade på vissa C-kvalitéer. Deras svar var utförliga och mer komplexa. En positiv utveckling med andra ord. I min andra grupp var det flera som inte förstod vad skrivmallarna var bra för och som upplevde att mallarna bara krånglade till och där kunde jag inte se något förbättrat resultat.

Att den andra gruppen upplevde mallarna som krångliga får jag som lärare ta på mig ansvaret för. Jag la inte riktigt lika mycket tid i denna grupp på att faktiskt arbeta med mallarna under lektionstid. Det kommer jag att ta med mig i mitt fortsatta arbete och nästa gång det blir dags att arbeta med en skrivmall ska jag se till att alla elever förstår hur den ska användas och hur den kan vara ett stöd i skrivandet. Jag kommer också att ta med mig att skrivmallar i historia kan fungera riktigt bra när eleverna ska förklara orsakssamband och händelsekedjor. Genom mallen får de hjälp att sätta samman händelse A med händelse B och händelse C. Det blev tydligt i den ena gruppen. Jag tänker också att man i samband med skrivmallar kan komplettera med exempelvis tidslinjer. Eleverna kan sätta ut händelser på en tidslinje och sedan genom skrivmallen förklara ett händelseförlopp. Se exemplet nedan.

Härigenom får eleven stöd från två håll. Ett från tidslinjen som visar i vilken ordning händelserna ägde rum och två från skrivmallen som ger en disposition för texten som ska skrivas. 

Mitt nästa steg blir att ta in skrivmallarna i min svenskundervisning. Jag gör det delvis redan men från och med nästa vecka ska eleverna få arbeta med mer detaljerade skrivmallar och då i samband med att de ska göra en jämförelse. Skrivmallen jag tagit fram finns att se HÄR. Nedan finns ett utdrag.


Hur detta arbeta går får jag återkomma till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar