Mallar och instruktioner

tisdag 31 mars 2015

Snart dags för SETT...

och en av talarna är jag. Jag ska prata om hur jag arbetar med läsning på Wendesgymnasiet. Så här står det på settdagarna.se:

I seminariet berättar och beskriver Jenny Edvardsson hur hon arbetar med sina gymnasieelever för att utveckla deras läsförmåga. Hon visar hur hon har skapat en klassrumsmiljö där alla elever oavsett förutsättningar kan vara med i en gemensam läsning och de efterföljande diskussionerna och skrivuppgifterna. Inspirationen har hon fått av En läsande klass, Aidan Chambers och Judith A Langer men också av den nya tekniken och de möjligheter den ger. I seminariet ges många konkreta exempel på hur man kan arbeta med läsning, lässtrategier och textsamtal både med och utan ny teknik. Seminariet vänder sig främst till lärare som undervisar på högstadiet och gymnasiet men alla som är intresserade av läsning är välkomna.

Är du intresserad av att lyssna är du välkommen till sal M7 den 15 april kl 09.30.

Förutom att hålla en föreläsning ska jag givetvis lyssna på andra och gå på själva mässan. Mina tankar och funderingar från dagarna i Stockholm kommer jag att dela med mig av här på bloggen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar