fredag 13 mars 2015

Skrivmallar i praktiken

Under de senaste veckorna har jag med mina elever i svenska 1 på gymnasiet arbetat med ett område som vi döpt till dystopier. Vi har diskuterat begreppet dystopi, vi haft en kort litteraturhistorisk genomgång, vi har läst utdrag ur olika dystopier, vi har sett film och vi har slutligen gjort en jämförelse mellan två olika dystopier.

Då vi i svenska inte tidigare gjort någon skriftlig jämförelse utan mest bara jämfört olika texter muntligt kände jag att mina elever eventuellt skulle må bra av ett stöd. Inspirerad av Hanna Stehagens arbete med skrivmallar funderade jag hur jag skulle kunna göra en skrivmall som bygger på att man jämför två filmer. Jag satte mig ner och tog fram ett förslag. Du kan se min skrivmall HÄR (underrubriken "Material till arbetsområde dystopier"). Då jag också ville fortsätta arbeta med mina venndiagram, som jag ser som ett mycket bra stöd när man ska lyfta fram likheter och skillnader, gjorde jag också ett sådant direkt kopplat till film. Du kan se diagrammet HÄR (under rubriken "Material till arbetsområde dystopier").

Denna vecka har nu eleverna fått arbeta med sina jämförelser. De fick följande instruktion:Hur har det då gått? Var venndiagrammet och skrivmallen stöd för dem? Ja, det måste jag verkligen säga att de var. Alla elever kom igång direkt. De flesta valde att börja med venndiagrammet och punkta upp likheter och skillnader. När de kände att de hade fått med allt de kunde komma på gick de över till skrivmallen och började skriva. Alla var aktiva och alla skrev. De elever som i vanliga fall har svårt att komma igång med sitt skrivande kunde här börja med en gång. De behövde inte lägga tid på att fundera över hur den första meningen skulle lyda. En inledning fanns ju redan i mallen. Nu kunde de istället lägga fokus på att skriva om de likheter och skillnader som fanns.

Några elever upplevde mallen som något begränsande. De ville skriva mer än vad raderna tillät. Detta uppmuntrade jag givetvis och sa att de gärna fick utgå från mallen men skriva sin jämförelse på dator istället och då i ett tomt worddokument. Mallen kunde de ha som stöd vid sidan och eventuellt knycka någon formulering som de la in i sin egen text.

Efter att nu mer strukturerat ha testat skrivmallar även i svenska känns det som ett väldigt bra stöd, framför allt för de som har svårt att komma igång med sitt skrivande.

Vad hände med de som missat filmvisningen? Var det så att någon elev missat en film fick de möjlighet att jämföra med någon dystopi som de hade sett hemma. Var det så att någon elev hade missat båda filmerna under lektionstid fick de antingen välja att jämföra två dystopier som de hade sett hemma eller välja två utdrag ur dystopiavsnittet i Upplev litteraturen - Svenska impulser. Alla kunde härmed göra en jämförelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar