tisdag 3 december 2019

Jennys julkalender den 3 december - Sen kom vintern

I detta inlägg vill jag tipsa om en bilderbok som passar utmärkt att läsa i förskolan. Det handlar om Per Gustavssons Sen kom vintern.


Sen kom vintern handlar om identitet, att hitta sig själv och förändring. Jag tänker att den kan öppna upp för många härliga samtal i barngruppen. I Läroplan för förskolan (Lpfö 18) kan man läsa att:

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor.

Det står vidare: 
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Med litteraturens hjälp kan man få barnen att utveckla sin förmåga till empati och omtanke. De kan få sätta ord på sina egna tankar och de kan få ta del av andras tankar. Högläsningen och samtalet blir centralt. 


Om jag hade arbetat i förskolan har jag först introducerat boken genom att tillsammans med barnen fundera över titel, Sen kom vintern, och bilden på omslaget. Vad kan denna bok handla om? Därefter hade jag högläst. Efter den första högläsningen hade jag börjat om från början. Jag hade läst en sida högt för att sedan stanna upp kring illustrationerna, handlingen och språket. På första sidan står det "dom dagliga rutinerna". Det är ett spännande uttryck som lockar till frågor. 

  • Vad betyder "dom dagliga rutinerna"? 
  • Vilka "dagliga rutiner" har du hemma och vilka har du här på förskolan? 
  • Är det bra med rutiner?

Sakta men säkert hade jag tillsammans med barnen trängt in i boken. Därefter hade jag fyllt på med "större" frågor såsom:

  • Vilken av karaktärerna kan du mest känna igen dig i? Haren, Räven eller Björnen?
  • Vad skulle du göra om du var Haren och en dag vaknade upp helt förändrad?
  • Är alla förändringar jobbiga?
  • Haren är rädd för Räven. Har du någon gång varit rädd? Hur gör man för att övervinna sin rädsla?
  • Hur tror du att boken fortsätter? Vad händer med Haren?

Slutligen hade jag låtit eleverna skapa något med koppling till boken. Kanske hade de fått illustrera fortsättningen. 


***

Hur brukar du arbeta med bilderböcker? Dela gärna med dig! Jag är nyfiken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar